Carl Milles

En skulptur av en pojke med vingar på ryggen som står på ett ben och heller håller en flöjt vid munnen. Skulpturen är på en hög sockel. Himmel bakom.

Flöjtspelande ängel. ©Carl Milles/ Bildupphovsrätt 2020. Foto: Anneli Mannberg.

Carl Milles föddes på Örby gård nära Uppsala. Som ung gick han i snickarlära och deltog sedan under tre år i kurser vid Tekniska skolan. Genom ett stipendium åkte han till Paris 1897 och började där arbeta med skulptur.

Tävlingen till Sten Sture-monumentet 1902 innebar ett genombrott för Milles i Sverige. Härefter fick han stora framgångar och många beställningar. Under första världskriget utvecklades Milles konst i riktning mot den klassiska stilen. Under 1920-talet tillkom flera större verk, som beställningar av offentlig konst.

Mellan åren 1920-1931 var han professor vid Konstakademin. Under 1930-talet flyttade Milles till USA, till Cranbrock utanför Detroit. Under den tiden skapade han flera offentliga verk. Han bodde i USA till efter världskrigets slut och flyttade sedan hem till Sverige, till den då anlagda Millesgården.

Stilmässigt blev mötet med Rodins skulptur betydelsefullt för Milles. Hans offentliga verk har blivit flitigt replikerade i landet. Skulpturen Solglitter finns till exempel i över tio exemplar på olika orter.

Offentliga verk i urval

  • Uppenbarelsekyrkan, Saltsjöbaden; Dopfunten, bronsportarna, reliefer för högaltaret, 1910-1913
  • Europabrunnen i Halmstad, 1926
  • Poseidonfontänen i Göteborg, 1927
  • Orfeusfontänen, Konserthuset Stockholm, 1936