Besöksmål: Gud Fader på himmelsbågen

Kommun: Nacka

Konstnär: Carl Milles
Tillkomstår: 1995

Skulpturen Gud Fader på himmelsbågen invigdes i Nacka strand i september 1995. Den är utförd av den amerikanske skulptören Marshall Fredericks men har sitt ursprung i en skiss gjord av Carl Milles. År 1946, då Förenta Nationerna hade bildats och ett högkvarter planerades att byggas på Manhattan i New York, satt Carl Milles på Hotel Plaza i New York och skissade på en skulptur på hotellets brevpapper. I parken mellan den planerade FN-byggnaden och East River tänkte han sig en 12 meter hög båge i brons där hälften av bågen skulle utgöras av en vattenstråle.

©Carl Milles/Bildupphovsrätt i Sverige 2017 Foto: Elisabeth Boogh

Överst på bågen stod Gud Fader och placerade ut stjärnor på himlavalvet. Vid bågens fot stod en ängel som i sin tur kastade upp stjärnorna till Gud. Skulpturen var tänkt som en fredssymbol och en hyllning till bildandet av FN. Åtta år senare kunde man i Svenska Dagbladet läsa att Carl Milles projekt till FN hade strandat främst på grund av av tekniska skäl. Den stora besvikelse Milles då kände  minns hans elev och assistent i USA, Marshall Fredericks.

Nästan fyrtio år efter Carl Milles död 1955 fick Marshall Fredericks så ett telefonsamtal från konstkonsulten Cilla Jahn, Nacka Strand förvaltnings AB, som undrade om han kunde tänka sig att utföra skulpturen utifrån Milles skiss med en placering vid Stockholms hamninlopp. Tack vare hans goda kännedom om Milles sätt att arbeta var han bäst lämpad för uppdraget. Långt efter Carl Milles död blev så hans skulptur, en gång tänkt för FN i New York, istället placerad vid vattnet i Nacka strand.

Konstnär: Milles, Carl
Tillkomstår: 1995

Närmaste SL-hållplats: Nacka Strand

close-icon