Gud Fader på himmelsbågen

Gud Fader på himmelsbågen

Konstnär: Carl Milles

Tillkomstår: 1995

Material: Brons


Kommun: Nacka

Besöksmålstyp: Offentlig konst

Adress: Nacka strand

Närmaste SL-hållplats: Nacka Strand

En båge över vattnet som sprutar vatten ur sig. Längst upp på bågen står en skulptur av en man. Silhuett av bebyggelse bakom.

©Carl Milles/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Elisabeth Boogh.

Skulpturen Gud Fader på himmelsbågen invigdes i Nacka strand i september 1995. Den är utförd av den amerikanske skulptören Marshall Fredericks men har sitt ursprung i en skiss gjord av Carl Milles.

Bakgrund

År 1946, då FN hade bildats och ett högkvarter planerades på Manhattan satt, Carl Milles på Hotel Plaza i New York och skissade på en skulptur på hotellets brevpapper. I parken mellan den planerade FN-byggnaden och East River tänkte han sig en 12 meter hög båge i brons, där hälften av bågen skulle utgöras av en vattenstråle.

En båge över vattnet som sprutar vatten ur sig.  Längst upp på bågen står en skulptur av en man. Silhuett av bebyggelse bakom.
Gud Fader på himmelsbågen. ©Carl Milles/ Bildupphovsrätt 2012 . Foto: Elisabeth Boogh.

Överst på bågen satte han Gud Fader som placerade ut stjärnor på himlavalvet. Vid bågens fot stod en ängel som kastade upp stjärnorna till Gud. Skulpturen var tänkt som en fredssymbol och en hyllning till bildandet av FN. Åtta år senare kunde Svenska Dagbladet läsare få veta att Carl Milles projekt till FN hade strandat på grund av av tekniska skäl. Den stora besvikelse Milles då kände minns hans elev och assistent i USA, Marshall Fredericks.

40 år senare

Nästan fyrtio år efter Carl Milles död 1955 fick Marshall Fredericks ett telefonsamtal från konstkonsulten Cilla Jahn, Nacka Strand förvaltnings AB, som undrade om han kunde tänka sig att utföra skulpturen utifrån Milles skiss. Skulpturens placering skulle vara vid Stockholms hamninlopp. Tack vare Marshalls goda kännedom om Milles sätt att arbeta var han bäst lämpad för uppdraget. Långt efter Carl Milles död blev alltså skulpturen placerad vid vattnet i Nacka strand.

Om konsten i Nacka

Här presenteras konst från olika delar av Nacka: Fisksätra, Sickla. Flera av konstnärerna har utgått från platsen där verken är placerade, de är med andra ord platsspecifika. Ibland handlar det om platsens historia, ibland om hur platsen används eller är tänkt att användas. Vare sig det handlar om en glödlampa som tänds när du sätter dig ner eller besöker en begravningsplats med upplysta former i stål, andas konsten omsorg om både besökare och plats.