Vira bruk

Vira bruk


Kommun: Österåker

Tillgänglighet: Ljudfil

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap, Industri­historia

Närmaste SL-hållplats: Vira bruk

Ett litet hus som ligger i en grönskande trädgård. Det är en grusig väg bredvid huset.

Inspektorsbostaden, Vira bruk. Foto: Mattias Ek.

Vira var en av den svenska stormaktstidens ledande vapensmedjor. Det var med värjor från Vira som Karl XII:s soldater fäktade i Narva och Poltava.

Krigsmakten anlägger bruket

Tack vare nivåskillnaden mellan sjöarna Viren och Losjön, omkring 13 meter, fanns det gott om vattenkraft för att driva de stora hamrarna och tunga slipstenarna. Brukets läge var också fördelaktigt eftersom det var nära till Stockholm. Initiativtagare till klingsmidet i Vira var riksrådet och amiralen Klas Fleming. Platsen låg på mark som tillhörde en av de många byar han ägde. Från 1635 och 140 år framåt hade Vira bruk förmånliga kungliga privilegier och från 1646 ensamrätten att leverera värjor, sablar och bajonetter till krigsmakten. Under det stora nordiska kriget i början av 1700-talet levererades årligen 12 000 klingor.

Smed till 1948

Under fredsperioder tillverkade smederna verktyg som liar, yxor och knivar. Under början av 1800-talet utvecklades Vira till ett av de ledande liebruken. Från 1926 var det bara en smed kvar. John Dahlgren var den siste i raden och han arbetade fram till sin död 1948. Han blev 82 år. Med hjälp av statliga pengar restaurerades bruket genomgripande på 1960-talet. Sommaren 1970 var arbetet färdigt och de gamla smedjorna kunde öppnas för allmänheten tillsammans med kaffestuga och bruksmuseum.

Viraspelen bringar bruket till liv

Vira bruk förvaltas numera av en stiftelse vars målsättning är att bruksmiljön ska kunna leva vidare på bästa sätt. Varje sommar ser tusentals personer Viraspelen, ett musikskådespel om Virasmedernas tillvaro i mitten av 1700-talet.

WIRASPELEN (wiraspelen.se)

Lyssna på berättelser om Vira bruk

Lyssna på berättelser om Vira bruk och om Stora smedjan. De två audioguiderna visar dig runt i miljöerna oavsett om du är på plats eller någon annanstans.

Vira bruk
Vira bruk Stora smedja