Till innehållet

Besöksmål: Vidbynäs gravfält

Kommun: Nykvarn

På gravfältet vid Vidbynäs kan du se flera olika typer av gravar från järnåldern. I närheten finns Turinge kyrka.

Gravfältet är vackert beläget på en höjd med utsikt mot Turingesjön och består av ungefär 70 gravar. Gravfältet började antagligen användas under äldre järnålder (500 f. Kr – 550 e. Kr). Här finns många olika typer av gravar: högar, stensättningar, resta stenar och en treudd, vilket är en tresidig stensättning. Treudden i Vidbynäs ligger vid den högsta punkten på gravfältet och är stor, sidorna är 12 meter långa. Ingen av gravarna är arkeologiskt undersökt, men det liknar andra från samma period som är undersökta.

Därför tror vi att de flesta av gravarna är från yngre järnålder (550-1050 e. Kr). Mindre än 100 meter från gravfältet har det hittats lämningar efter en boplats från samma tid. I området finns även skålgropsstenar, vilket är stenar med inknackade gropar. Ofta är dessa från bronsåldern (1800-500 f. Kr) men de kan också vara yngre.

Kyrka med runsten

De äldsta delarna av Turinge kyrka byggdes under sent 1100-tal. I kyrkan finns en runsten från 1000-talet vilken några söner låtit resa till minne av sin far Torsten och hans bror. Under 1600- och 1700-talen namngavs många herrgårdar och så är även fallet för Vidbynäs, namnet är känt från år 1725.

Närmaste SL-hållplats: Turinge kyrka

close-icon