Vårby Gårds kyrka

Vårby Gårds kyrka


Kommun: Huddinge

Tillgänglighet: Bil till entré, Parkering, Toalett

Besöksmålstyp: Arkitektur, Religiös byggnad

Närmaste SL-hållplats: Vårby gård T-banestation

Vårby Gårds kyrka. Arkitekt Harald Thafvelin. Foto: Mattias Ek.

Vårby Gårds kyrka från 1974 är en K-märkt byggnad med unik postmodern arkitektur.

Fantasifull arkitektur

Vårby Gårds kyrka ligger i en sluttning intill ett gravfält från vikingatiden. Kyrkan räknas som en av Sveriges första postmoderna byggnader känd för sin fantasifulla arkitektur och färgsättning. Anläggningen består av två delar som bryter av mot varandra i både form och funktion. Längst inne på tomten ligger själva kyrkan i en våning med mönstrad och detaljrik vit tegelfasad och närmast vägen mot Vårby Gårds centrum ligger det sexplanhöga församlingshuset i enkelt rött tegel. Mellan husen i vinkel står en klockstapel av trä.

Kyrkans interiör består till största del av naturmaterial. Det är kalkstensplattor på golven, betong och tegel i väggarna och träpanel i taken. De grova pelarna i kyrkorummet får tankarna att vandra till den antika grekiska kulturen med kolonner och kapitäl, här förenklade och utförda i betong.

Skyddad postmodernism

Den postmoderna kyrkan är ritad av Harald Thavelin (1920-1995) och stod klar 1975. Sedan 1990 är byggnaden skyddad enligt kulturmiljölagen, vilket innebär att du måste ha ett särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att kunna göra några förändringar eller reparationer av kyrkan.

Unikt kyrkorum

Kyrkorummet är ordnat enligt principen ”circumstance” som betyder kringstående. Det anknyter till de tidiga kristna sammankomsterna där altarbordet var placerat fritt i rummet vilket påminner om den allra första nattvarden. Idag är Vårby en mångkulturell plats vilket medför att gudstjänsterna i Vårby gårds kyrka görs på flera språk.

Kyrkan är tillgänglighetsanpassad.

Läs mer

Svenska kyrkan i Huddinge Information om kyrkans verksamhet och öppettider samt panoramabilder från kyrkans inre: Vårby Gårds kyrka (svenskakyrkan.se)