Syrisk Ortodoxa Kyrkan – S:t Petrus och Paulus

Syrisk Ortodoxa Kyrkan – S:t Petrus och Paulus


Kommun: Botkyrka

Tillgänglighet: Ljudfil

Besöksmålstyp: Religiös byggnad

Närmaste SL-hållplats: Hallunda

En byggnad med en spira på taket.

Syrisk Ortodoxa kyrkan, S:t Petrus och Paulus. Foto: Elisabeth Boogh.

Vid Hallunda trafikplats ligger den syrisk-ortodoxa kyrkan S:t Petrus och Paulus som är en av Sveriges sex syrisk-ortodoxa kyrkor.

Österländsk kyrkoarkitektur

S:t Petrus och Paulus kyrka i Hallunda stod klar 2002. Som arkitekt och byggnadsingenjör anlitades Agne Ideborg som utförde ritningar efter församlingens önskemål. Kyrkan har inspirerats av de äldsta kristna kyrkorna, så kallade österländska kyrkor som bland annat finns i Tur Abdin i nuvarande Turkiet.

Kyrkan är byggd av rött tegel i olika nyanser med långhuset i öst-västlig riktning. Taket är krönt av en guldfärgad kupol och två klocktorn med kupoler. Kyrkorummet är enskeppigt med ett traditionellt utformat kor med tre altare för att tre präster ska kunna vara aktiva samtidigt. Kyrkan har syrisk-arameiska som gudstjänstspråk.

Interiör från när och fjärran

Längst väggarna hänger ett stort antal konstverk med helgonmotiv, målade av svenska syrisk-ortodoxa konstnärer på beställning av donerande församlingsmedlemmar. Inredningen är inköpt från andra länder, framförallt österifrån. I taken hänger ett antal stora ljuskronor i mässing inköpta från Grekland. Bänkinredningen kommer från Turkiet och de röda sammetsdraperierna är handsydda i Indien. I kyrkorummets främre del står sångbord och dopfunt av marmor inköpta från Syrien. Altarna av marmor är utformade av den bulgariske konstnären Christo Kouzmanov.

Lyssna på personliga berättelser om kyrkan

St Petrus och Paulus, Stefan och Josef berättar.
S:t Petrus och Paulus, Gabriella berättar.