Stora Nyckelviken

Stora Nyckelviken


Kommun: Nacka

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap, Museum, Slott och herrgårdar

Närmaste SL-hållplats: Jarlaberg (1.9 km), Bråvallaplan (1.1 km)

Tre hus som står på rad innanför ett staket.

Stora Nyckelviken. Foto: Anna Ulfstrand.

Stora Nyckelviken är en 1700-talsherrgård som ligger i en vacker park vid Lilla Värtan.

Jordbruk och sommarnöje

Huvudbyggnaden uppfördes som sommarnöje på 1740-talet av Herman Petersén, direktör i Ostindiska kompaniet. Det åttkantiga lusthuset i parken byggdes också på hans tid. Nästa ägare som var den franske ambassadören Louis Auguste le Tonnelier de Breteuil byggde till herrgården med en salong och han lät också bygga en biljardflygel och anlägga en spegeldamm. 1836 köptes egendomen av grosshandlare Gustaf Beskow och i hans släkt stannade den till 1935. Familjen vistades där under sommarmånaderna men gården drevs samtidigt som lantbruk med djurhållning och spannmålsodling. Många av de ekonomibyggnader som finns kvar i dag kommer från denna tid.

Museum och köksträdgård

Nacka kommun köpte Nyckelviken 1944 för att skapa ett fritidsområde. I huvudbyggnaden finns idag restaurang och kafé som håller öppet året runt. I en av sidobyggnaderna ligger Nacka hembygdsmuseum. Sidobyggnaden är antagligen från 1600-talet och alltså äldre än huvudbyggnaden. I museet finns föremål och miljöer från 1800-talets bondehem och en skolinteriör från samma århundrade. Här finns även Nyckelvikens köksträdgård som drivs av Nacka kommun.

Herrgård i miniatyr

Ungefär 400 meter väster om Stora Nyckelvikens gård viker en smal väg i västlig riktning ner mot vattnet. Där ligger Lilla Nyckelviken – en herrgård i miniatyr. Vid Lilla Nyckelviken är bebyggelsen från 1700-talet och början av 1800-talet. Huvudbyggnaden är ett vitmålat trähus med grå fönsterluckor. ”Röda stugan”, en rödmålad timmerstuga, kan också den vara från 1700-talet.