Sigtuna

Sigtuna


Kommun: Sigtuna

Besöksmålstyp: Borgar och ruiner, Byar och kulturlandskap, Religiös byggnad

Närmaste SL-hållplats: Sigtuna busstation

En smal gata med små hus på sidorna. Det går ett par kvinnor på gatan.

Sigtuna stad. Foto: Mattias Ek.

Sigtuna är Sveriges äldsta stad. Stadsplan och runristningar är vikingatida, kyrkorna medeltida, bebyggelsen från 1700-1800-talen och trädgårdarna från sekelskiftet 1900. Sigtuna var den första staden i det svenska rike som började ta form under den sena vikingatiden.

Sigtuna anlades på 900-talet

Avlagringarna från Sigtunas äldsta tid, den så kallade svarta jorden, är upp till tre meter tjocka. Det är som ett underjordiskt arkiv, som kan tolkas av arkeologer. Omfattande utgrävningar de senaste åren har visat att staden anlagts på 970-talet, under kung Erik Segersälls tid. Stora gatans sträckning och kvarterens indelning är i stort sett oförändrad sedan vikingatiden. Kung Olof Skötkonung inledde omkring 995 myntning i Sigtuna med engelska mynt som förebilder. Under hela 1000-talet var Sigtuna rikets enda stad.

Den första stenkyrkan

Sigtuna var redan från början ett kristet samhälle. Mitt i staden på Sigtuna museums tomt, går det att se grunden till biskopskyrkan från 1000-talets slut. Den var stadens första stenkyrka men revs på 1200-talet. Under den tidiga medeltiden hade staden inte mindre än sju kyrkor med tillhörande kyrkogårdar. Alla utom biskopskyrkan låg utmed en gata bakom det äldsta bebyggelseområdet. Längsefter raden med kyrkogårdar finns ett antal runinskrifter.

Pärlband av medeltida kyrkor

S:t Pers kyrka, som ligger på en höjd i den tidiga stadens västra del, stod färdig omkring 1100. Den kan troligen knytas direkt till kungamakten. S:t Olofskyrkan som ligger i den dåtida stadens östra utkant, är ungefär samtida. Alldeles intill den finns det en källa som troligen har samband med kulten kring kyrkans skyddshelgon Olof den helige. Vid undersökningar i S:t Olofskyrkan 2005 påträffades djupt under golvet grunden till en äldre kyrka. Av S:t Lars kyrka från 1200-talets mitt återstår bara ruinen av ett torn.

Unik tegelkyrka överlevde reformationen

Dominikanklostret i Sigtuna var ett av de första i sitt slag i Sverige. Klosterkyrkan S:ta Maria som invigdes 1247 var den första tegelbyggnaden i Mälardalen. Vid reformationen på 1500-talet blev den protestantisk församlingskyrka. Övriga kyrkor i staden fick förfalla. Efter den tidiga medeltidens glansperiod övertog Stockholm redan i slutet av 1200-talet Sigtunas roll. Sigtunas tillväxt stannade av och en lång nedgångsperiod följde.

Flygplats och kunskapsindustri

Under 1900-talets första del gav Sigtunastiftelsen, Humanistiska läroverket och Kyrkans lekmannaskola staden nytt liv. Från och med 1960-talet har ny bebyggelse växt fram kring den medeltida stadskärnan. Den moderna utvecklingen i staden hänger samman med utbyggnaden av Arlanda flygplats, som ligger i Sigtuna kommuns östra ände. I museets permanenta utställning visas ett urval av de fynd som gjorts vid de många olika arkeologiska undersökningarna i staden.

Läs mer på andra webbplatser

För mer information om Sigtuna, guidade visningar, upptäck på egen hand: Sigtuna Museum & Art (sigtuna.se)

Destination Sigtuna (destinationsigtuna.se)

Promenad karta över Sigtuna (pdf 2021) (destinationsigtuna.se)

Stadskarta Sigtuna stad (sigtunavandringskartor.se)