Runsa

Runsa


Kommun: Upplands Väsby

Besöksmålstyp: Fornlämning

Närmaste SL-hållplats: Runsa

Stenar ligger i en rak formation på gräset.

Skeppssättning, Runsa. Foto: Anna Ulfstrand.

Runsa fornborg ligger högt över Mälarfjärden Skarven. Under den äldre järnåldern låg en gård innanför murarna. Vid Runsa finns också en av Sveriges största skeppssättningar.

Uppifrån borgen har det gått att ha fullständig uppsyn över all trafik i den viktiga vattenleden nedanför samtidigt som de branta bergssidorna och murarna gett ett bra skydd. Fornborgen är undersökt av arkeologer och innanför murarna har det funnits minst åtta hus, byggda på stensatta terrasser. Borgens kraftiga stenmurar har varit sammanhållna av timmer. Det fanns spår efter minst tre bränder.

Maktcentrum

Tidigare har fornborgar ofta ansetts vara befolkningens tillflyktsorter i orostider eller delar av kungliga bevakningssystem. Men fornborgar som Runsa var under äldre järnålder, fram till 500-talet, snarast befästa storgårdar varifrån handel, kult och den omgivande bygdens produktion styrdes. Det är den period i Europas historia som kallas folkvandringstid, då romarriket går under och nya politiska krafter gör sig gällande.

55 meters stenskepp

Vid Runsa finns också en 55 meter lång skeppsättning, en av Sveriges största. Skeppssättningar är en relativt ovanlig gravform som har byggts både under bronsålder och vikingatid. Strax bakom skeppssättningen ligger ytterligare ett 30-tal gravar som kan anas som låga kullar.

Kulturstigen vid Runsa passerar Runsa herrgård som är från Sveriges stormaktstid på 1600-talet. Slottet ritades av arkitekten Jean De la Vallée. OBS, slottet är privatbostad!

Varggrop

I skogsområdena kring Runsa finns ett tiotal torp som tidigare lydde under herrgården. På ett järnåldersgravfält söder om herrgården finns en storhög, 35 meter i diameter, tillsammans med två ovanligt stora rösen, 18 och 20 meter i diameter. Fortsätter du några hundra meter norrut från gravfältet hittar du en stensatt grop som har använts vid vargjakt.

Runsa kulturstig.
1. Runsa fornborg,
2. Runsa skeppssättning,
3. Runsa herrgård,
4. Gravfältet vid Runsa,
5. Varggrop.