Gåseborg

Gåseborg


Kommun: Järfälla

Besöksmålstyp: Borgar och ruiner, Fornlämning

Närmaste SL-hållplats: Dragspelsvägen

Vy över havet, toppen av träd syns i förgrunden.

Gåseborg. Foto: Johan Stigholt.

Under järnåldern var Gåseborg en befäst borg med ett högt, magnifikt läge vid Mälaren.

Borgen var bebodd

Gåseborg är en av de mest imponerande fornborgarna i Mälardalen. Den ligger på ett berg som reser sig 45 meter över Mälarens yta. Berget stupar brant ned i vattnet och mot land skyddas borgen av kraftiga dubbla murar. Murarna är byggda utan något murbruk så att sten ligger direkt på sten. Vid borgens ingångar finns trappsteg av lagda stenhällar. Undersökningar har visat att det fanns flera husterrasser innanför vallarna och kulturlager som var upp till en meter tjocka.

Det tyder på att borgen varit bebodd under många år men kanske inte året om. Det har nämligen inte hittats några gravar som säkert kan knytas till borgen. Möjligen kan Gåseborg ha ett samband med järnåldersbygden i Lövsta några kilometer år sydost eller med Hilleshögsområdet på andra sidan fjärden.

Brons och guld

Vid undersökningarna gjordes fynd av en bronsgjutarverkstad med en omfattande tillverkning som dateras till omkring 300-500 e. Kr. Arkeologerna hittade även spår av guld, vilket tyder på att de gjutna föremålen blev förgyllda. Det säger en hel del om den sociala miljön på platsen. En tolkning är att det tidvis funnits en vaktstyrka på Gåseborg och att krigarna också har varit hantverkare. Nedanför fornborgen passerar vandringsleden Upplandsleden förbi.