Till innehållet

Besöksmål: Kista hembygdsgård

Kommun: Norrtälje

Kista hembygdsgård ligger på sydvästra Väddö mellan Älmsta och Bagghusbron. Det är en gård med ett 15-tal välbevarade äldre byggnader.

Kista på Väddö omnämns för första gången skriftligt 1493, som Kystadhe torp. Men att platsen har förhistoriska anor framgår av gravfältet från yngre järnålder (550-1050 e. Kr) som ligger i sluttningen sydöst om byn och består av 55 gravar, mestadels runda stensättningar. Under 1600- och 1700-talen brukades två gårdar i byn. De klarade sig när ryssarna brände skärgårdsbebyggelsen 1719. Sedan mitten av 1800-talet har Kista varit brukat som en enda gård.

Hembygdsgården består av en mängd välbevarade hus som alla ligger på ursprunglig plats. Huvudbyggnaden är från 1837, en enkelstuga från 1700-talet, en stall- och loglänga från 1700-talet och en ladugård från 1860-talet. En brännvinsbod är ett minne från tiden före 1860 då det var lagligt för bönderna att bränna hemma till husbehov. Här finns också salt- och redskapsbod, smedja, bastu och kalkugn. På gården finns också en väderkvarn från 1828. Gården ägs sedan 1947 av Väddö hembygds- och fornminnesförening.

Närmaste SL-hållplats: Kista

close-icon