Kista hembygdsgård

Kista hembygdsgård


Kommun: Norrtälje

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap, Museum

Närmaste SL-hållplats: Kista

Små hus som står innanför ett staket. Det är sommar.

Kista hembygdsgård. Foto: Ingvar Lundkvist.

Kista hembygdsgård ligger på sydvästra Väddö mellan Älmsta och Bagghusbron. Det är en gård med ett 15-tal välbevarade äldre byggnader.

Anor från järnåldern

Kista på Väddö omnämns för första gången skriftligt 1493, som Kystadhe torp. Men att platsen har förhistoriska anor framgår av gravfältet från yngre järnålder (550-1050 e. Kr) som ligger i sluttningen sydöst om byn och består av 55 gravar, mestadels runda stensättningar. Under 1600- och 1700-talen brukades två gårdar i byn. De klarade sig när ryssarna brände skärgårdsbebyggelsen 1719. Sedan mitten av 1800-talet har Kista varit brukat som en enda gård.

Välbevarad gårdsmiljö

Hembygdsgården består av en mängd välbevarade hus som alla ligger på ursprunglig plats. Huvudbyggnaden är från 1837, en enkelstuga från 1700-talet, en stall- och loglänga från 1700-talet och en ladugård från 1860-talet. En brännvinsbod är ett minne från tiden före 1860 då det var lagligt för bönderna att bränna hemma till husbehov. Här finns också salt- och redskapsbod, smedja, bastu och kalkugn. På gården finns också en väderkvarn från 1828. Gården ägs sedan 1947 av Väddö hembygds- och fornminnesförening.

De sista som brukade gården Kista var ett syskonpar där båda var ogifta, olyckliga och dog i förtid. Läs deras levnadsöde på hembygdsföreningens sida: Minnen av sista folket på Kista – En familjetragedi (vaddohembygdsforening.se)