Hammerstahus

Hammerstahus


Kommun: Nynäshamn

Besöksmålstyp: Borgar och ruiner

Närmaste SL-hållplats: Hammersta

Stenmurar på en gräsåker.

Hammerstahus. Foto: Anna Ulfstrand.

Hammersta ligger ungefär mittemellan Västerhaninge och Nynäshamn. Här finns ruinen av en riddarborg från 1300-talet.

Riddarborgens glansdagar

Borgen vid Hammersta, ibland kallad Hammerstahus, byggdes på 1300-talet av riddaren Erengisle Nilsson d.ä. Hans far var fogde på Stockholms slott och gift med en syster till heliga Birgitta. Borgen hade ursprungligen två våningar med en ingång högt över marken som nåddes med hjälp av en trätrappa, som kunde hissas upp.

I dag är det bara källarvåningens flera meter tjocka stenmurar som är bevarade. Ruinen ligger vid en vassbevuxen, uppgrundad vik ungefär 700 meter från nuvarande Hammersta gård. Hammersta var ett stort gods och borgen säte för två generationer av den så kallade Hammerstaätten, nämligen Nils Erengislesson och hans son riksrådet Erengisle Nilsson d.y.

Spionskandal

När det avslöjades att herr Erengisles hustru, danskan Birgitta Olofsdotter Tott, spionerat på sin man och lämnat ut statshemligheter till Danmark blev det stor skandal. Fru Birgitta dömdes till döden men benådades. Enligt traditionen ska hon som kompensation ha bekostat kalkmålningarna i Ösmo kyrka, där Erengisles och Birgittas vapensköldar syns i ett av valven. Målningar är utförda under 1460-talet, antagligen av Albertus Pictor.

Vid fru Birgittas död uppstod förvirring eftersom hon sålt Hammersta till Sten Sture d.ä. samtidigt som hon donerat gården till Uppsala domkyrka. Detta ledde till en tvist som slutade med att Sten Sture fick behålla Hammersta. Borgen lämnades att förfalla på 1400-talet.

Havsöring

Hammersta ingår i Häringe-Hammersta naturreservat som består av två halvöar avskilda av Landfjärden. Hammerstadelen består av ett herrgårdslandskap med omväxlande odlingsmark, hagmark och blandad ädellövskog. I Muskån som rinner genom området, finns det havsöring.