Finsta

Finsta


Kommun: Norrtälje

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap, Religiös byggnad

Närmaste SL-hållplats: Finsta station

Mellan två klippor är det en smal gång in. Längs in finns ett kors uppsatt.

Bönegrottan, Finsta. Foto: Anna Ulfsten.

Ända sedan medeltiden har människor vallfärdat till Finsta, enligt traditionen heliga Birgittas födelseort. Kulturstigen leder genom en historia som sträcker sig 3 000 år tillbaka i tiden.

Pilgrimmer börjar vallfärda till Finsta

Birgittas far lagman Birger Persson, ska ha ägt Finsta men om familjen bodde där är inte säkert. Birger och hans hustru Ingeborg Bengtsdotter var bland Sveriges största jordägare och hade gods och gårdar också på många andra håll. Efter Birgittas helgonförklaring 1391 började pilgrimer strömma till och sockenkyrkan Skederids kyrka, blev för trång och måste byggas ut.

Bönegrottan

Den så kallade Birgittas bönegrotta består av ett litet utrymme mellan några stora flyttblock. Grottan förknippas i traditionen med de uppenbarelser som Birgitta fick som barn. En gång såg hon jungfru Maria, en annan gång hur Kristus pinades och dog på korset. Inne i grottan finns ett kors som satts upp av Birgittasystrarna och utanför grottan står en staty av Birgitta, utförd av Carina Ari.
Finsta gårds huvudbyggnad är från 1730-talet och byggdes på den medeltida källaren. Bygden kring Finsta är mycket rik på fornlämningar, främst från järnåldern. Bland annat finns det en fornborg och ett par stora gravfält.

Tegelbruk

I markerna i trakten finns lera som lämpar sig för tegelslageri. 1868 byggdes ett tegelbruk. En halv till en miljon tegelstenar tillverkades varje år och fraktades med järnväg till Stockholm och Norrtälje. Tegelbruket drevs fram till 1968. Järnvägsstationen inviges samtidigt som järnvägen mellan Länna-Norrtälje år 1884.