Barkarby torg och krog

Barkarby torg och krog


Kommun: Järfälla

Tillgänglighet: Bil till entré

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap

Närmaste SL-hållplats: Barkarby

Tingshuset i gult och värdshuset i rött. Foto: Lisa Sundström

Tre sekel av krogverksamhet

År 1671 fick Barkarbys ägare Brita Cruus tillstånd att starta ett gästgiveri. I över 350 år har det alltså funnits servering i den röda krogbyggnaden! Tio år efter starten fanns förutom krögarens hus, två kamrar för resande, ett stall för 12-14 hästar och en källare.

Brita Cruus var barnbarn till Axel Oxenstierna och tillhörde därmed samhällets toppskikt. För en kvinna på 1600-talet var det ändå långt ifrån självklart att få driva ett eget företag. Brita Cruus lyckades genom hårt arbete, sinne för affärer och genom att hon blev änka som 17-åring och valde att inte gifta om sig. Med “änka” som civilstånd behöll hon sin myndighet och kunde driva gästgivargården på egen hand. Själva skötseln arrenderade hon ut. Krögaren hette Hans Tanto och hans släkt har gett namn åt Tantolunden på Söder. Brita Cruus tog hand om affärerna och gav också ut en receptsamling med 329 recept. Ett av dem beskriver hur man lagar ”Snömos”.

Recept från Britas kokbok. Foto: Bok från Kungliga biblioteket

Värdshuset vid korsvägen

Barkarby ligger vid landsvägen mellan Stockholm och Enköping. Den gick där redan under medeltiden. Dessutom passerar den gamla häradsvägen mellan de kungliga slotten Svartsjö på Mälaröarna och Jakobsdal (idag Ulriksdal) i Solna. Lägen för en korg var alltså perfekt.

Krogbyggnaden, idag värdshuset Lasse-Maja, är till största del uppförd under 1700-talets första hälft. Äldst är den låga delen, som troligen är från 1671. Enligt ortstraditionen planerades mordet på Gustav III år 1792 på Barkarby krog. Ingemund Lilliestråle på Säby dömdes senare till fyra veckors fängelse för att han känt till, men inte berättat om, mordplanerna.

Ett stort hus som står i mitten, till höger i bild står ett annat hus.
Barkarby gästgiveri, avbildat på ett vykort, sannolikt från tiden kring 1900. Gästgiveriet har anor från 1670-talet och låg vid Sollentuna härads tingshus där det också fanns ett skjutshåll där resande kunde hyra hästar. Rum för resande erbjöds ända fram till 1987. Numera begränsar sig verksamheten till en restaurang. Barkarby torg.

Torget och tinget

Torget hade tidigare en mer sluten karaktär. På en karta från 1768 finns bebyggelsen vid Barkarby torg inritad. Förutom gästgiveriet och tingshuset, fanns också ladugård, brygghus, smedja och två backstugor. Senare fanns även ett häradsfängelse invid landsvägen, avsett för dem som skulle ställas inför rätta i tingshuset. Det mesta av bebyggelsen revs omkring år 1900.

Vid torget hade även Sollentuna härad sin tingsplats från 1680-talet och fram till 1905. Idag ligger tingsrätten i Sollentuna. Det gula tingshuset vid Barkarby torg är troligtvis uppfört under tidigt 1700-tal. 1831 lät dåvarande ägaren Axel Ulrik Björkman reparera byggnaden och bygga till en vindsvåning. Mellan tingen användes byggnaden också som gästgiveri.

Kartan från 1768. Lantmäteriet.

Lasse-Maja

Den mest kände brottslingen som stått inför rätta i tingshuset är Lasse-Maja, eller Lars Molin, som han hette. Tillsammans med två medbrottslingar stal han 1812 kyrksilvret i Järfälla kyrka. Han dömdes till spöslitning och kyrkoplikt samt livstids fängelse. Lasse-Maja satt av sitt straff på Carlstens fästning i Marstrand, men blev frigiven efter 26 år.

Efter att tinget 1905 flyttade till Haga tingshus, har byggnaden fungerat som sjukhem och förråd. Idag används huset för konferensverksamhet.