Åkers kanal

Åkers kanal


Kommun: Österåker

Tillgänglighet: Ljudfil, Rullstolsvänligt

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap, Industri­historia

Närmaste SL-hållplats: Åkersberga station

Vatten där fem kanoter flyter fram. Det är träd längs sidorna av vattnet.

Åkers kanal vid Åkersbro. Foto: Anna Ulfstrand.

Åkers kanal är den enda kanalen i Stockholms län som bevarat sin äldre karaktär.

Kanalen återuppväckte gammal farled

Åkers kanal var en del av Långhundraleden som var den stora vattenfarleden mellan Uppsala och Östersjön. Långhundraleden var en viktig färdväg redan under förhistorisk tid, då vattnet stod ca 10 meter högre. Landhöjningen medförde att det vid Åkersbro hade bildats en fors under 1700-talets senare del. Därför startade arbetet med att muddra upp den gamla farleden och att bygga en kanal. Arbetet med en nästan fyra kilometer lång kanal med en sluss påbörjades 1820, och 1825 kunde Åkers kanal invigas. Den nuvarande slussen byggdes på 1880-talet. Själva slussportarna av stål är från 1912.

Livlig ångbåtstrafik

Ångbåtstrafiken på kanalen kom i gång på 1860-talet och sträckan Stockholm – Brottby trafikerades med ångbåtarna Åkers Kanal och Nya Åkers Kanal fram till 1927. Kanalen renoverades så sent som på 1920-talet då den fortfarande användes för transporter. Biltrafiken som utvecklades snabbt under 1920-talet, övertog alltmer ångbåtarnas transporter och ångbåtstrafiken upphörde helt när den nya landsvägsbron vid Sockenvägen byggdes 1939.

Vägarna korsas i Åkersbro

Vid Åkersbro växte under 1800-talet ett sockencentrum fram på den plats där två viktiga färdvägar korsade varandra. Dels vattenvägen och dels landsvägen mellan Stockholm och Roslagen. Fortfarande finns många gamla byggnader bevarade. Söder om Åkersbro vid kanalens östra sida ligger den gamla brovaktarstugan från 1800-talets andra hälft. I slutet av augusti varje år arrangeras kanalens dag med olika aktiviteter som Tupp-Racet, en tävling där deltagarna tar sig fram på kanalen i små plastbåtar.

Tillgängligt landskap

Spännande berättelser från Stockholms närhet – i din egen mobiltelefon

Åkers kanal är en del av ”Tillgängligt landskap”. Dessa platser är lätta att besöka med rullstol och barnvagn. Det finns ljudguider som du kan lyssna på direkt i din mobiltelefon eller ladda ner till en MP3-spelare. Alla ljudguiderna är anpassade för synsvaga. Ljudguider och mer information finns på en extern webbsida.

Lyssna på landskapets historia (irismedia.se)

Åkers Kanal – Ljudguide med och utan syntolkning (irismedia.se)

Mer om Tillgängligt landskap