Till innehållet

Besöksmål: Tullgarn

Kommun: Södertälje

Tullgarns slott har varit kungligt slott sedan 1500-talet och ligger på en udde vid Mörköfjärden mellan Södertälje och Trosa.

Det nuvarande slottet byggdes på beställning av riksrådet Magnus Julius De la Gardie och stod klart 1727. Arkitekt var fransmannen J.G. Destain. Slottet köptes sedan in av staten 1772 som bostad till prins Fredrik Adolf, Gustav III:s yngre bror, som lät bygga om det i nyklassisk stil. Inredningen är i huvudsak från Fredrik Adolfs tid. Då byggdes också den slottsfogdebostad som nu är Tullgarns värdshus. Den konstnärligt sinnade Fredrik Adolf lät också anlägga slottets park.

En två kilometer lång lindallé leder från gamla landsvägen in mot Tullgarns slott. På gården Bellevue vid grindstugan där allén börjar, bodde prinsens älskarinna Sophie Hagman. Mitt i dagens storskaliga herrgårdslandskap syns ett gravfält från yngre järnåldern och en medeltida bytomt som påminner om Tullgarns äldre tid. Högadeln gjorde sig tidigt till ägare av den bördiga jorden här och tvingade bönderna att bli torpare och arrendatorer.

Gustav V:s favoritslott

Den kunglighet som mest förknippas med Tullgarn är kung Gustav V. Som kronprins flyttade han 1881 in här tillsammans med sin maka, den tyska prinsessan Victoria. Under sitt långa liv vistades han nästan varje sommar på Tullgarn. Tullgarns omgivningar är botaniskt sett ett av landets rikaste områden. Här finns till exempel orkidéer som honungsblomster och kärrknipprot.

Från bergen söder om Västerviken har du en fantastisk utsikt över Tullgarnsviken. Namnet Tullgarn har inget med tull att göra utan kommer från tylle, talldunge. Garn är ett namn för en smal vik. Slottet visas sommartid och parken är öppen för allmänheten.

Närmaste SL-hållplats: Tullgarn

close-icon