Introduktion 

Tänk att medeltiden pågick för flera hundra år sedan – och ändå finns mitt bland oss. I Stockholms län finns idag över 90 kyrkor som är nästan 1000 år gamla och fortfarande används. De utgör ett värdefullt tidsdokument eftersom det finns få andra byggnader bevarade från medeltiden. Kyrkorna kan besökas av allmänheten och påverkar människors liv i Stockholms län än i dag.

I den här utställningen om medeltida kyrkor i länet  kan du uppleva och lära mer om medeltidens kyrkor och ruiner. Läs om hur medeltiden och katolicismen påverkade kyrkornas utformning, omgivningar och utsmyckning. Du kan bland annat lära dig om hur hur sockenkyrkan förhåller sig till landskapet, hur kyrkorna konstruerades under olika århundraden och vilken roll de medeltida kalkmålningarna spelade. Genom utställningens karta kan du också upptäcka kyrkornas likheter och särdrag och kanske hitta en ny favoritplats för utflykter.

Våra medeltida kyrkor är en historisk skatt att utforska och ett levande kulturarv. Att kyrkorna finns kvar där de en gång byggdes, även om samhället runtomkring har förändrats, är hisnande. Inuti kyrkorna finns dessutom föremål och målningar på just den platsen som de skapades för vilket är unikt.

Välkommen in i den medeltida kyrkans spännande värld!

När var medeltiden?

Medeltiden i Sverige brukar räknas från år 1050 till år 1523. Det är den period från att Sverige blev kristet fram till Gustav Vasas kröning. Årtalet för medeltidens början är inte ett precist datum. Sverige började bli kristet redan innan 1050. Under hela medeltiden var den svenska kyrkan katolsk, med religiösa ceremonier som påminner om dem vi kan se i katolska kyrkor i Europa idag och helgonen hade en mycket större betydelse. I Europeisk historieskrivning börjar medeltiden redan på 400-talet, med Romarrikets fall.