Slöjd och hantverk

Livet i skärgården formar människan som bor där. På Brottö liksom på andra platser i skärgården har man sedan lång tid tillbaka levt av självhushåll och mångsyssleri och lärt sig lösa praktiska problem på egen hand. Avstånden till service och affärer har gjort det fördelaktigt att själv kunna tillverka föremål och reparera verktyg och maskiner.  

Här visar Matts Jansson och Solveig Pettersson på Brottö gård olika exempel på slöjd och hantverk, som löser praktiska problem. Ordet slöjd härrör från ordet slug som innebär att vara flitig, påhittig, klok och händig.  

Här visar Matts Jansson och Solveig Pettersson på Brottö gård olika exempel på slöjd och hantverk, som löser praktiska problem. Ordet slöjd härrör från ordet slug som innebär att vara flitig, påhittig, klok och händig.

Här visar Matts Jansson och Solveig Pettersson på Brottö gård olika exempel på slöjd och hantverk, som löser praktiska problem. Ordet slöjd härrör från ordet slug som innebär att vara flitig, påhittig, klok och händig.

Här visar Matts Jansson och Solveig Pettersson på Brottö gård olika exempel på slöjd och hantverk, som löser praktiska problem. Ordet slöjd härrör från ordet slug som innebär att vara flitig, påhittig, klok och händig.

ENDAST SKISSBILD! Mariakyrkan Sigtuna/wikimedia Ta bort från utställning
Testruta nummer 1

Här visar Matts Jansson och Solveig Pettersson på Brottö gård olika exempel på slöjd och hantverk, som löser praktiska problem. Ordet slöjd härrör från ordet slug som innebär att vara flitig, påhittig, klok och händig.

Här visar Matts Jansson och Solveig Pettersson på Brottö gård olika exempel på slöjd och hantverk, som löser praktiska problem. Ordet slöjd härrör från ordet slug som innebär att vara flitig, påhittig, klok och händig.Här visar Matts Jansson och Solveig Pettersson på Brottö gård olika exempel på slöjd och hantverk, som löser praktiska problem. Ordet slöjd härrör från ordet slug som innebär att vara flitig, påhittig, klok och händig.Här visar Matts Jansson och Solveig Pettersson på Brottö gård olika exempel på slöjd och hantverk, som löser praktiska problem. Ordet slöjd härrör från ordet slug som innebär att vara flitig, påhittig, klok och händig.Här visar Matts Jansson och Solveig Pettersson på Brottö gård olika exempel på slöjd och hantverk, som löser praktiska problem.