Willy Gordon

Willy Gordon

1918−2003

Konstverk: Raoul Wallenbergs gärning

En skulptur i två delar. Den ena är en gestalt i kappa som står på en sockel och den andra är en öppen hand.

Raoul Wallenbergs gärning. ©Willy Gordon/ Bildupphovsrätt 2017. Foto: Mattias Ek.

Willy Gordon föddes i Renge i Lettland och kom som sjuåring till Malmö. Han studerade vid Skånska målarskolan i Malmö 1930 och senare även vid W. Zadigs skulpturskola i samma stad. Han utbildade sig sedan vid Konsthögskolan i Stockholm. Willy Gordon gjorde flera resor till Paris och Israel, och under en tid på 1950-talet undervisade han vid Konsthögskolan i Haifa. Han var främst verksam som skulptör och arbetssättet var åt det abstrakta, men med föreställande drag.

Offentliga verk i urval

  • Flykten med Toran, brons, utanför Stockholms synagoga
  • Möte, Östermalmsstorg, brons, Stockholm
  • Rågskörd, brons, Rågsveds centrum, Stockholm