Raoul Wallenbergs gärning

Raoul Wallenbergs gärning

Konstnär: Willy Gordon

Tillkomstår: 1999

Material: Brons


Kommun: Lidingö

Besöksmålstyp: Människor, Offentlig konst

Adress: Stadshusparken

Närmaste SL-hållplats: Lidingö centrum

En skulptur i två delar. Den ena är en gestalt i kappa som står på en sockel och den andra är en öppen hand.

Raoul Wallenbergs gärning. ©Willy Gordon/ Bildupphovsrätt 2017. Foto: Mattias Ek.

Skulpturen över Raoul Wallenbergs gärning är gjord i två delar. Den ena delen är en gestalt klädd i kappa som står på en sockel. Den andra är en öppen hand nedanför figuren. Om du tittar noga ser du att figuren i kappa håller något i händerna.

Idén

Willy Gordon har berättat om hur han fick idén till skulpturen:

“Idén till skulpturen fick jag när jag för första gången såg ett märkligt foto av Raoul Wallenberg. Fotot var taget mitt under en stor deportation. Wallenberg stod med ryggen mot kameran och hade händerna bakom ryggen. Han bar överrock och bredbrättad hatt. Det var januari 1945.”

Willy Gordon
En skulptur i två delar. Den ena är en gestalt i kappa som står på en sockel och den andra är en öppen hand.
Raoul Wallenbergs gärning. ©Willy Gordon/ Bildupphovsrätt 2017. Foto: Mattias Ek.

Vem var Raoul Wallenberg?

Raoul Wallenberg arbetade i Budapest under andra världskriget. Han var utsedd av svenska regeringen att leda en räddningsoperation av ungerska judar. Stödet kom från den amerikanska organisationen War Refugee Board. Genom att skriva ut skyddspass till judar räddade han tusentals personer som med hjälp av dessa kunde fly. När sovjetarmén intog Budapest 1945 blev han tillfångatagen och fördes till Moskva. Senare på 50-talet bekräftades också att han varit i ett fängelse i Moskva. Sovjet uppgav att han dog 1947 men hans familj fortsatte att undersöka vad som hänt.

Nya vittnesmål dök upp om att han fortfarande levde och på 1970-talet krävde en bred opinion besked om vad som hänt. Resultatet av alla undersökningar blev att de första uppgifterna verkade stämma, det vill säga att Raoul Wallenberg faktiskt dog 1947. Men hur han dog finns det inga bekräftade uppgifter om. Raoul Wallenberg spelade en hjälteroll under kriget och flera filmer, både spelfilmer och dokumentärer har gjorts om honom och hans gärning.

Varför finns det ett Raoul Wallenberg-monument på Lidingö?

Raoul Wallenberg föddes på Lidingö 1912, i sin morfars hus i Kappsta. Som barn tillbringade han också flera somrar här. Huset brann ner på 30-talet och idag finns bara grunden kvar. På den platsen finns ett annat konstverk placerat, ”Attachéväska RW” av Ulla Kraitz. Väskan är gjord i brons och i naturlig storlek. Anledningen till att det finns två verk med koppling till Raoul Wallenberg i Lidingö är alltså för att det är hans födelseplats.

Figuren i kappa är Raoul Wallenberg själv. Willy Gordon skriver att han fick idén till konstverket av ett fotografi där Raoul stod med händerna bakom ryggen. Tänk dig att denna figur står med händerna bakom ryggen. Han står något framåtlutad och hans kappa blåser bakåt. Axelpartiet och skuldrorna är ansträngda på ett sätt som stämmer med att han står med händerna bakom ryggen. Det som figuren har i sina händer är ett pass, ett skyddspass som han räcker åt den öppna handen nedanför. Att lämna över ett skyddspass var inget Raoul Wallenberg kunde göra öppet och det har Willy Gordon tagit fasta på. Här är det som om han gör det i smyg, bakom ryggen.

Vi kan tänka oss att han kanske står och pratar med någon person samtidigt som han så omärkligt som möjligt räcker ett skyddspass till en behövande. Konstverket visar en handling av medmänsklighet. Ett överlämnande som kunde betyda liv eller död. Här är det inte frågan om ifall handlingen kommer att lyckas, om handen kommer att kunna ta emot passet eller om något kommer att hända som kommer att skjuta upp överlämnandet. Fokus är här på själva handlingen. Två händer som ger och en hand som öppet tar emot.

Om konsten på Lidingö

Det finns flera offentliga konstverk i Lidingö stad. Det finns en konstnärlig förankring genom Millesgårdens konstskatt som också avspeglas i det offentliga rummet. Många av konstverken har tillkommit under senare år, både av Milles och andra konstnärer. Ett antal konstverk är också donerade. Flera av konstnärerna har varit eller är bosatta i kommunen. 

Här finns konstverk som knyter an till historien och även till historiska personer som haft koppling hit, som till exempel Raoul Wallenberg, men också verk som kan ge upphov till mer fria associationer och reflektioner.  Du kan gå en konstrunda, se flera eller bara några verk åt gången. Den offentliga konsten hittar du både i centrum, utmed vattnet och på andra platser på ön.