Viktor Korneev

Viktor Korneev

1958

Konstverk: Pregnancy, Sense of touch

En skulptur av en jättestor fot som står i skogen.

Sense of touch. ©Viktor Korneev/ Bildupphovsrätt 2020. Foto: Rebecka Walan.

Viktor Korneev är skulptör och kommer från Ryssland. Nu bor han i Sverige och här han har gjort fler offentliga uppdrag. Inte sällan är hans skulpturer fragment, en del av något, där betraktaren på egen hand får föreställa helheten.

Så här säger han om sitt konstnärskap:

“Jag intresserar mig för balansen mellan den externa formen och dess interna innehåll. Skulpturens yttre och inre väsen är i kontinuerlig växelverkan och ömsesidigt utbyte. Skulptur väntar på publikens tankar och känslor, livets andetag. Skulptur får mening endast i samspelet med tittaren. Allt är möjligt, konstnären skapar en ny värld, och bjuder in betraktaren att delta i denna process. Kanske är fantasi det mest naturliga sätt att känna världen.”

Viktor Korneev