Sam Westerholm

En bronsskulptur av en fisk i en bassäng av sten. Röda blommande tulpaner bakom.

Vågspel med fisk. ©Sam Westerholm/ Bildupphovsrätt 2017. Foto: Elisabeth Boogh.

Sam Westerholm föddes i Ingå i Finland 1947. Han kom till Sverige som barn. Det fanns konstnärliga anlag i släkten, hans pappa skulpterade och målade och hans mamma skrev dikter.

Sam Westerholm är skulptör och har gått på fler konstskolor, däribland Konstakademien. Han hämtar ofta inspiration från naturen, men också från människor och minnen.  

Så här säger han om sin konst:  

“Formen är bärare av det jag vill säga i mina bilder och skulpturer.
God form är ett verks kärna och genom formen får innehållet en bestående mening.
För mig gäller det för såväl abstrakt som föreställande konst.” 

Sam Westerholm