Besöksmål: Vågspel med fisk

Kommun: Nynäshamn

Konstnär: Sam Westerholm
Tillkomstår: 1998

Sam Westerholm har utfört flera offentliga verk i kommunen. En padda i en fontän och änder som stoppar bilar. Här i Stadsparken har han utfört ett konstverk av annan art. Konstverket är placerat i en bassäng som sommartid fylls med vatten. Parken med gräsmattor och buskar runtomkring ger verket en lummig inramning under sommarhalvåret.

©Sam Westerholm/Bildupphovsrätt i Sverige 2017 Fotograf Elisabeth Boogh

Vågspel med fisk är utfört i två delar. En fisk och en våg i samspel bredvid varandra. Det finns en rörelse i skulpturen. Vågens rörelse och fisken som simmar framåt. Vågen tycks fortplanta sig åt det håll som fisken simmar. De båda formerna leder tanken till en slags urformer. De påminner om fossiler, djur från tidens begynnelse.

©Sam Westerholm/Bildupphovsrätt i Sverige 2017 Fotograf Elisabeth Boogh

Konstnär: Westerholm, Sam
Tillkomstår: 1998

Närmaste SL-hållplats: Malmtorget

close-icon