Vågspel med fisk

Vågspel med fisk

Konstnär: Sam Westerholm

Tillkomstår: 1998

Material: Brons


Kommun: Nynäshamn

Besöksmålstyp: Djur, Offentlig konst

Adress: Stadsparken

Närmaste SL-hållplats: Malmtorget

En bronsskulptur av en fisk i en bassäng av sten. Röda blommande tulpaner bakom.

Vågspel med fisk. ©Sam Westerholm/ Bildupphovsrätt 2017. Foto: Elisabeth Boogh.

Sam Westerholm har utfört flera offentliga verk i kommunen. En padda i en fontän och ejdrar i betong som stoppar bilar. Här i Stadsparken har han utfört ett konstverk av annan art. Konstverket är placerat i en bassäng som sommartid fylls med vatten. Parken med gräsmattor och buskar runtomkring ger verket en lummig inramning under sommarhalvåret.

Två skulpturer i en vattenfylld bassäng i en park. Den ena är en abstrakt avlång vågig form, den andra en fisk.
Vågspel med fisk. ©Sam Westerholm/ Bildupphovsrätt 2017. Foto: Elisabeth Boogh.

Vågspel med fisk är utfört i två delar. En fisk och en våg i samspel bredvid varandra i en vattenfylld bassäng. Det finns en rörelse i skulpturen. Vågens rörelse och fisken som simmar framåt. Vågen tycks fortplanta sig åt det håll som fisken simmar. De båda formerna leder tanken till en slags urformer. De påminner om fossiler, djur från tidens begynnelse.

En bronsskulptur av en fisk i en bassäng av sten. Röda blommande tulpaner bakom.
Vågspel med fisk. ©Sam Westerholm/ Bildupphovsrätt 2017. Foto: Elisabeth Boogh.