Hermine Keller

Skulptur med två kaniner i brons som sitter på en grå sten.

Kaninerna Kalle och Karin. ©Hermine Keller/ Bildupphovsrätt 2019. Foto: Eva Dalin.

Hermine Keller arbetar med skulptur av främst människor och djur. Hon började skulptera redan som liten. Då täljde och skar hon fram människor och djur i trä. Hon är utbildad vid Cantebury School of Art. Därefter började hon på Konstfack på Silversmide men började istället arbeta med skulptur. Mellan 1966-1971 gick hon på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. I början av hennes konstnärskap arbetade hon främst med abstraherade former av människor och djur men nu är hennes skulpturer mera realistiska.

När hon flyttade till en gård i Vallentuna blev djuren hennes modeller. Här fanns höns, hästar och hundar. Utmaningen för Hermine är att fånga deras personlighet  med rörelse och uttryck. Hon tecknar sällan utan arbetar direkt med leran och behöver ha djuren framför sig när hon jobbar, vilket är en utmaning eftersom djuren är rörliga och har en tendens springa iväg. Hon har ett impressionistiskt sätt att arbeta, hennes fingeravtryck är synliga i hennes skulpturer.