Vänner

Vänner

Konstnär: Hermine Keller

Tillkomstår: 2003

Material: Brons


Kommun: Täby

Besöksmålstyp: Människor, Offentlig konst

Adress: Vid järnvägsövergången, Östra Banvägen

Närmaste SL-hållplats: Roslags Näsby station

En skulptur i brons med två flickor som går tätt i hop. Grönska bakom.

©Hermine Keller/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Rebecka Walan.

Två flickor går med huvudena tätt i hop och med varsin väska hängande över axlarna. De skulle kunna vara i 10 års-åldern. De har varken ögon eller mun så glädje eller sorg går inte att se i deras ansikten. Men tack vare avsaknaden av ansiktsdrag lämnas utrymme för din fantasi. Deras gestalter framträder också tydligare. Idén till skulpturen fick konstnären när hon såg sin dotter gå till skolan med sin bästis.

Två flickor går med huvudena tätt i hop och med varsin väska hängande över axlarna.
Vänner. ©Hermine Keller/ Bildupphovsrätt 2012 Foto: Rebecka Walan.

Man kan tänka sig att de diskuterar hur dagen ska bli, vilka lektioner som väntar under skoldagen och vad de ska hitta på när de kommer hem. Att de är vänner syns på lång väg. De lutar sig mot varandra så tätt att deras överkroppar sitter ihop och bildar en sammanhängande gestalt. På riktigt nära vänners vis går de så tätt att de lätt kan berätta om hemligheter och utbyta förtroliga tankar med varandra.

Om konsten i Täby

I Täby är konstverken koncentrerade till Täby centrum. Här kan du gå en konstrunda på en timme eller en halvtimme. Kanske vill du ta en fikapaus efter att ha kikat på några av verken för att sedan fortsätta turen. Är det vackert väder och under sommarhalvåret kan det vara trevligt att ha med sig en fikakorg och slå sig ner i Vänortsparken bland djurskulpturer och växtlighet.  

Bakgrunden till att det finns så rikt med konst i Täby centrum beror på ombyggnaden som satte igång 2007 och blev klar 2018. Invånarna fick nya bostäder och ett nytt stort torg. I samband med ombyggnationen planerades det också för ny offentlig konst.

Arbetet med att hitta konstnärer började 2011. En jury bestående av tjänstemän från Kultur -och fritid och Samhällsutvecklingskontoret, politiker från Stadsbyggnadsnämnden och Kultur- och Fritidsnämnden samt en utomstående konstkonsult tillsattes. Juryn beslutade att köpa in färdiga verk till kommunen.

Utifrån de intresseanmälningar som kom in gjordes ett urval. Urvalet presenterades i tidningen Mitt i Täby där läsarna ombads rösta på sina favoritverk. Vinnarna är de som du nu kan se i centrum.