Till innehållet

Digital vandring i Stora Vika

Stora Vikas cementfabrik byggdes som den modernaste och sista av Skånska Cements anläggningar år 1949. Efter nedläggningen 1981 har området använts för annan verksamhet och industribyggnaderna har börjat förfalla. Kvar finns det vattenfyllda kalkbrottet och delar av den ursprungliga fabriken. 360-filmen om Stora Vika och den nedlagda cementfabriken speglar hela tillverkningsprocessen och visar avstängda och delvis raserade byggnader på platsen. Med hjälp av drönarfilmning får besökaren en unik och rumslig upplevelse av det gamla kalkbrottet och hela industriområdet.

Film: Erik Lindeberg, Film Stockholm.

Vår guide heter Eva Larsson som är bebyggelseantikvarie på Stockholms läns museum

Ett samarbete mellan Stockholms läns museum och Film Stockholm med stöd av Länsstyrelsen Stockholm.

Här finns en PDF med texterna från filmen och mer information om bilderna.

close-icon