Till innehållet

Digital vandring bland torklador

Stockholms läns museum vill göra platser i länet mer tillgängliga för alla. Därför har vi valt att producera filmer i 360-gradersteknik. Här kan du tillsammans med vår bebyggelseantikvarie och guide Stina Hagelqvist kan besöka platser du annars inte kunde besöka. Genom tid och plats kan du ta del av vårt kulturarv och få en förståelse för varför bland annat vår samtid ser ut som den gör idag.

Tvätterimiljöerna kan vara svårbesökta eftersom de ofta är privatägda. Tvättstugorna och torkladorna är idag i så pass dåligt skick att de snart inte längre finns. Därför är det viktigt för länsmuseet att dokumentera miljöerna för framtiden.

Länk till textning av film>

Att uppmärksamma den forna tvätteriverksamheten på Södertörn är samtidigt ett sätt att dokumentera kvinnors företagande och näringsverksamhet. Idag är många av dessa miljöer förfallna och minnet av kvinnornas arbete är på väg att försvinna. Tvätteriverksamheten på Södertörn och de torklador som uppfördes för att torka tvätten i, är en förhållandevis okänd bit industrihistoria. Den hänger ihop med stadens, det vill säga Stockholms expansion, och nämns sällan när Stockholms industrihistoria berättas.

Berättarröst och manus: Stina Hagelqvist.

Film: Filmen är framtagen och producerad i samarbete med Film Stockholm.

Detta projekt är finansierat med stöd av Länsstyrelsen Stockholm.

 

close-icon