Vardagens poesi

Vardagens poesi

Konstnär: Hertha Hillfon

Tillkomstår: 2004

Material: Brons


Kommun: Tyresö

Besöksmålstyp: Djur, Offentlig konst

Adress: Strandtorget

Närmaste SL-hållplats: Lagergrens Väg

En skulptur av en fisk som ligger på en svart yta med skål av brons bakom.

Vardagens poesi. ©Herta Hillfon/ Bildupphovsrätt 2013. Foto: Elisabeth Boogh.

Ett krus, ett bröd, en kanna och en fisk. Här är det uppdukat för en måltid, inte en stor fest utan en enkel vardagsmåltid. Konstverket har fått en placering på en upphöjd fyrkant av svart marmor som också leder tanken till ett bord. Här finns tingen placerade och dessa är av brons. I mitten står en stor skål och runtomkring en fisk på ett fat, ett kärl, en kanna, en tupp som har fått en extra upphöjd placering på en sockel och en flätad längd. Kannan och kärlet som är de två dominerande tingen är placerade i två hörn diagonalt mot varandra.

Ett krus, ett bröd, en kanna och en fisk som ligger på en upphöjd fyrkant.
Vardagens poesi. ©Herta Hillfon/ Bildupphovsrätt 2013. Foto: Elisabeth Boogh.

Den svarta färgen i skivan lyfter fram de gyllene bronsföremålen. De framhävs på ett effektfullt sätt till skillnad mot om de varit placerade på en sockel av granit. Föremålen och djuren och deras placering på den bordsliknande formen leder tanken till kökets vardagliga ting. Här påminner de oss om att se skönheten i det som finns runtomkring och konstverket är som en uppmaning att se poesin i den enkla vardagen.

En fisk av brons som ligger på en svart yta.
Vardagens poesi. ©Herta Hillfon/ Bildupphovsrätt 2013. Foto: Elisabeth Boogh.