Vårbygravfältet

Vårbygravfältet


Kommun: Huddinge

Besöksmålstyp: Fornlämning

Närmaste SL-hållplats: Vårby gård

En höstdag i skogen. Träden har många löv, löv ligger även på marken.

Vårbygravfältet. Foto: Anna Ulfstrand.

Söder om Vårby centrum ligger ett stort gravfält. Här har en stor silverskatt hittats.

Gravfält från yngre järnålder

Vårbygravfältet ligger i ett grönområde där det går får och betar under sommarhalvåret. Gravfältet som består av ett 90-tal gravar dateras till yngre järnåldern (550-1050 e. Kr). De flesta av gravarna är kullar. Det finns även låga, runda, tresidiga och fyrsidiga stensatta gravar som är svårare att upptäcka. Några gravar markeras med resta stenar. En av Vårbygravfältets högar undersöktes redan 1925. Gravgåvorna bestod bland annat av en torshammarring och delar av en kam, graven dateras till vikingatid.

Boplatser i närheten

I en annan grav låg en man med fina tänder utan några spår av karies. Mannen hade levt på 1000- eller 1100-talet och varit mellan 18 och 25 år när han dog. Stockholms läns museum har gjort undersökningar på ett antal platser i närheten av gravfältet. Bland annat upptäcktes en stenåldersboplats. Undersökningar visar också att det har legat en boplats från äldre järnålder i utkanten av gravfältet.

Skatt under en sten

År 1871 hittades en stor silverskatt under en sten av en pojke som var ute i skogen för att samla ris. Skatten vägde 1,5 kg och innehöll pärlor, halsband, broscher, ett stort runt dräktspänne och silvermynt från Centralasien som gjorts om till hängen. Skatten har lagts ner under 900-talet. Namnet Vårby kommer antagligen från ordet ”vakt” och Vårby betyder då ”byn där vakten fanns”. Den som ville ta sig längre in i Mälaren var nämligen tvungen att passera Vårby. Namnet känns också igen i vårdkasen som är Huddinge kommuns vapen.