Talamus

Talamus

Konstnär: Inger Andersson

Tillkomstår: 2018

Material: Sträckmetall


Kommun: Stockholm

Besöksmålstyp: Offentlig konst

Adress: Fasad på Södersjukhuset

Närmaste SL-hållplats: Södersjukhuset

En husvägg med brun metall på fasaden och stora fönster längst ner mot marken.

Talamus. ©Inger Andersson Bildupphovsrätt 2019. Foto: Rebecka Walan.

Konstverket är en del av fasaden och detta är vad man brukar kalla en gestaltning av en plats, i det här fallet en byggnad.

Byggnad med transporter

Det är en viktig byggnad, nämligen den del av Södersjukhuset där man tar hand om alla transporter till och från sjukhuset. Titeln på verket är fyndig för Talamus är den del av hjärnan som är en omkopplingsstation för impulser från ryggmärgen och hjärnstammen till hjärnbarken. Titeln är alltså en liknelse vid byggnaden genom alla de transporter som sker härifrån. 

En husvägg med brun metall på fasaden och stora fönster längst ner mot marken.
Talamus. ©Inger Andersson Bildupphovsrätt 2019. Fotograf: Rebecka Walan.

Materialet

Verket består av ett material som kallas sträckmetall vilket är en metall som man kan sträcka och böja på olika sätt. Du har säkert sett den som staket eller galler, ofta finns den på fasader i olika utföranden. 

Talamus består av hela 1300 kvm sträckmetall. Färgen på metallen var redan bestämd, så den kunde konstnären inte påverka. Men valet av fasadskivan bakom metallen har konstnären gjort. Den är grönsvart och skapar en kontrast till den guldfärgade metallen som löper runt byggnaden i två längor. Genom att arbeta med olika bredder på metallskivorna har konstnären skapat puls och liv i fasaden. 

Om uppdraget säger konstnären så här: 

“Med sin volym och tyngd och sina stora fria ytor har huskroppen varit utmanande att gestalta. Ambitionen har varit att påverka huset formmässigt, inte bara ge det en bearbetad yta.”

Inger Andersson