Silvatica

Silvatica

Konstnär: Eric Grate

Tillkomstår: 1958-1960

Material: Brons


Kommun: Upplands Väsby

Besöksmålstyp: Offentlig konst, Sagor, antiken och väsen

Adress: Marabous huvudentré

Närmaste SL-hållplats: Marabou

Abstrakt hög skulptur i brons som liknar en sittande person på en gräsmatta. Byggnad bakom.

©Eric Grate/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Elisabeth Boogh.

I långsam, graciös förvandling sitter Silvatica utanför Marabous huvudentré.

Som en röd tråd genom Eric Grates skulpturer går en strävan efter ständig metamorfos, formernas successiva förvandlingar. Silvatica är en nordisk Dafne, en blomma i förvandling till kvinna.

Fransk kubism gav Eric Grate tidigt impulser och det framträder i den stiliserade skulpturen. Med högsträckt hals och finskurna konkava silhuetter sitter Silvatica med särade ben och vasst framskjutet bröst. Det finns en erotisk underton i blomstermetamorfosen. Naturen är symbolernas och stiliseringens källa, magins förvandlingar genom vilka människan ikläder sig växternas fruktbarhet.

Med högsträckt hals och finskurna konkava silhuetter sitter figuren med särade ben och vasst framskjutet bröst.
Silvatica. ©Eric Grate/ Bildupphovsrätt/2012. Foto Elisabeth Boogh.