Saltsjöqvarn

Saltsjöqvarn


Kommun: Nacka

Besöksmålstyp: Fler­familjs­områden, Industri­historia

Närmaste SL-hållplats: Saltsjöqvarn

Ett stort hus med många fönster.

Saltsjöqvarn. Foto: Johan Stigholt.

Saltsjöqvarn vid Danviken är en industrimiljö från sent 1800-tal med en välkänd siluett vid sjövägen in mot Stockholm.

Ångdrivna kvarnar

Under 1870-talet började Stockholmsområdet industrialiseras på allvar. Flera företag etablerade sig under senare delen av 1800-talet i Nacka som låg bra till med goda kommunikationer. År 1888 köpte Holmberg & Möllers Qvarn AB, senare AB Saltsjöqvarn mark i Nacka. Valet av tomt avgjordes av det ur transportsynpunkt utmärka läget. Här byggdes en för sin tid modern ångdriven kvarn.

Industrin expanderar

Kvarnbyggnaden uppfördes i tidens historiserande stil som en borgliknande anläggning av rött tegel efter ritningar av arkitekten A.W. Bergström. Den nya kvarnen blev färdig 1890. Under åren efter byggdes flera nya kvarnar och silos. Att driva kvarnen med ånga blev omodernt i början av 1900-talet och 1916 blev den eldriven. År 1923 byggdes en mannagrynskvarn efter ritningar av Joel Norborg. I början av 1920-talet byggdes också ett kvarnlaboratorium.

Rivning och nybyggnation

När den sista ägaren Kungsörnen AB, lade ner kvarnen år 1989 så revs en stor del av magasinsbyggnaderna. Men kvar idag finns den ursprungliga kvarnbyggnaden och mannagrynskvarnen. På 1990-talet köpte NCC Saltsjöqvarn och renoverade de gamla kvarnbyggnaderna som nu byggdes om till bostäder. I den gamla kvarnbyggnaden finns idag ett hotell. Saltsjöqvarn är idag namnet på hela stadsdelen.