Kvarnholmen

Kvarnholmen


Kommun: Nacka

Besöksmålstyp: Fler­familjs­områden, Industri­historia

Närmaste SL-hållplats: Tre kronor (med buss) eller Liljevalchs/Gröna Lund (med båt).

Vy över en ö som omgärdas av vatten. Det är skog på ön och mitt på ön sticker ett torn upp.

Kvarnholmen. Foto: Elisabeth Boogh.

På Kvarnholmen ligger en industrimiljö med bland annat den stora kvarnen Tre Kronor. Byggnaden är ett välkänt landmärke när du närmar dig Stockholm sjövägen.

Industri vid Stockholms inlopp

Ön hette tidigare Hästholmen och från slutet av 1800-talet kom den att användas för industriverksamhet. År 1922 köpte Kooperativa Förbundet (KF) kvarnen och under större delen av 1900-talet har KF:s verksamhet präglat Kvarnholmen. Hästholmssundet fylldes igen under 1970-talet vilket gjorde Kvarnholmen till en halvö. Kvarnholmens äldsta byggnad är kvarnen Tre Kronor från 1898 som var en av de stora ångkvarnar som uppfördes vid vattnet.

Kvarn och fabriker

Initiativtagaren till kvarnen var grosshandlarfirman Aug. Engström & Co i Stockholm. Företaget drev handel med spannmål och var Sveriges största importör av mjöl. Till kvarnen uppfördes 1912 en kontorsbyggnad och en silo. Efter att KF tog över verksamheten 1922 moderniserades kvarnen och byggdes ut för ökad produktion. Ett bredare sortiment medförde bland annat att en havrekvarn uppfördes 1927, en spisbrödsfabrik fyra år senare och 1934 en makaronifabrik.

Arbetarbostäder i funkis

Den gamla kvarnanläggningen kompletterades med nya strama funktionalistiska industribyggnader. De ritades av KF:s eget arkitektkontor med arkitekterna Eskil Sundahl och Olof Thunström i spetsen. På Kvarnholmen fanns nästan inga bostäder så de anställda fick åka båt till arbetet. För att förbättra för arbetarna satsade KF på att bygga moderna bostäder på ön. År 1928 byggdes ett nytt bostadsområde med både radhus och flerfamiljshus. De ritades av arkitekten Olof Thunström och hör till de tidigaste exemplen på bostäder i tidens funktionalistiska formspråk.

Gammal och ny bebyggelse

Sedan industriepoken på Kvarnholmen upphörde i slutet på 1990-talet har lokalerna använts för nya verksamheter som bland annat skolor. Omkring millennieskiftet flyttades de lager av olja som tidigare fanns i närbelägna Svindersvik. Då kunde den stora omvandlingen till en modern stadsdel med nya bostäder och kommersiella lokaler starta på ön. År 2030 beräknas Kvarnholmen ha 7000 boende och 10 000 arbetsplatser.

Visste du att?

TV-serien “Tre kronor” spelades in på Kvarnholmen och fick sitt namn från kvarnen.