Rytmisk lek

Rytmisk lek

Konstnär: Sonja Högström

Tillkomstår: 1971

Material: Brons


Kommun: Sundbyberg

Besöksmålstyp: Människor, Offentlig konst, Sport

Adress: Tuvanparken, Humblegatan/Trädgårdsgatan

Närmaste SL-hållplats: Humblegatan

Tre skulpturer av flickor i brons med klockade kjolar står i en parkmiljö. Armarna är gjorda som runda ringar.

Rytmisk lek. ©Sonja Högström/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Mattias Ek.

Tre flickor dansar i parken. De har alla klänningar med klockade kjolar. Flickan i mitten är längre än de båda andra. Hon och håller armarna ovanför huvudet i balettens tredje position. Hennes armar flätas samman och bildar en båge. Hon skulle kunna vara läraren. De andra två flickorna håller armarna på samma sätt men  på diagonalen så att dessa riktar sig mot gestalten i mitten.

Tillsammans utgör figurerna en symmetrisk helhet där de dansar under trädkronorna i parken. De klockade kjolarna och armarnas former bildar en mjuk och samstämd komposition. Alla har ansiktena vända åt samma håll, ungefär som om de hade en uppvisning. Vad är det för musik de dansar till tror du?

Tre skulpturer av flickor i brons. De klädda i kjolar och står i en park miljö.
Rytmisk lek. ©Sonja Högström/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Mattias Ek.