Sonja Högström

Sonja Högström

1926

Konstverk: Rytmisk lek

Tre skulpturer av flickor i brons med klockade kjolar står i en parkmiljö. Armarna är gjorda som runda ringar.

Rytmisk lek. ©Sonja Högström/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Mattias Ek.

Sonja Högström intresserar sig för motiv som människor, djur och även det abstrakta.

Hon har också arbetat mycket med porträtt. Formen, och det att hitta en fast och tydlig form är en viktig del i hennes konstnärsskap.

Offentliga verk i urval

  • Flyttfåglar, Ängen vid Lötsjön, Sundbyberg, 1971