Ormen Långe i Masmo

Ormen Långe i Masmo


Kommun: Huddinge

Tillgänglighet: Bil till entré

Besöksmålstyp: Arkitektur, Fler­familjs­områden

Närmaste SL-hållplats: Masmo T-banestation

Ett långt niovåningshus.

Foto: Elisabeth Boogh

Huset är cirka 300 meter långt och invigdes 1964. På grund av sin långa, slingrande form kallades byggnaden för Ormen Långe.

Upptäck Ormen Långe med Stina Hagelqvist

Vår bebyggelseantikvarie Stina Hagelqvist håller en digital visning av Ormen Långe i Masmo, Huddinge kommun, som uppfördes mellan slutet av 1950- och mitten av 1960-talet efter ritningar av arkitekt Andreas Carstens.

Upptäck länet – Antikvarie Stina Hagelqvist visar sina favoriter i länet. Film av Lenita Gärde.