Bygge och bo

Bygge och bo

Tillkomstår: 1925


Kommun: Lidingö

Tillgänglighet: Bil till entré, Rullstolsvänligt

Besöksmålstyp: Arkitektur, Fler­familjs­områden

Adress: Villavägen, Lidingö

Närmaste SL-hållplats: Askrikevägen

Bygge och bo, Lidingö

På Villavägen i Bo på norra Lidingö ligger en grupp hus som kom till genom en tävling på 1920-talet. Området är en del av Lidingö villastad.

Lidingö stad startade som villaförort

De första villaförorterna kom till runt sekelskiftet 1900. Förbättrade kommunikationer gjorde det möjligt att bo en bit utanför staden där man fick sin försörjning. I både Djursholm och Saltsjöbaden var det enskilda aktörer som grundade villastäder och förband dem med privat finanseriade järnvägar. På likanande sätt kom Lidingö villastad till på initiativ av Johan August Hjalmar Andersson (han kallade sig Hjalmar Arwin efter 1914). Han bodde själv i Djursholm och skapade sig en förmögenhet som arkitekt där.

Mellan 1904 och 1905 köpte Andersson upp nästan en fjärdedel av Lidingöns yta och bildade 1906 AB Lidingö Villastad. För att locka tomtköpare till ön, som bara hade en enkel pontonbro som förbindelse till fastlandet satsade Lidingö Villastad hårt på att få infrastrukturen att fungera. Man investerade i avloppssystem, vattenledningar, vägnät med belysning och en spårväg som stod klar 1907. En fungerande stadsplan var viktigt för att skapa en god förort. För att lyckas med det anlitade man den framstående stadsplanearkitekten Per Olof Hallman.

Utställningen Bygge och Bo

Området kring Villavägen kallas ofta för Bygge och Bo och är resultatet av en tävling inför en bostadsutställning vid Kyrkviken år 1925. Vinnaren blev arkitekten Sven Markelius. Han ritade en stadsplan som skiljer sig en hel del från villasamhället runt omkring. Området syftade till att skapa ett idealt litet villasamhälle och avviker också från hur tidens villastäder byggdes genom att de likartade husen låg symmetriskt längs en trafikfri gata, avskilda endast av smala förgårdar.

Plank mellan husen gjorde att de vände ”ryggen mot värden – näsan mot härden” som namnet på tävlingsförslagets namn löd. Villorna med sin klassicistiska dekor var 19 till antalet från början. 11 ritades av Markelius och de andra av Hugo Häggström, Sven Ivar Lind, Josef Peterson, Tage William-Olsson och Ture Wennerholm.

Gul husfasad där övervåningen döljs av två gröna lövträd. Huset omges av plank på båda sidor.
En kilformad, nyanlagd tomt som omges av en stram villafasad och ett plank.

Ny bro och fortsatt bostadsutveckling

Samma år som Bygge och bo-utställningen blev en ny bro till Lidingö klar. Det var den första bro som spårvagnar och lastbilar kunde köra på. Efter hand köpte Lidingö Stad aktiebolaget som en gång var Lidingö Villastad. Då hade samhällsutvecklingen fört med sig att kommunerna tog en mer aktiv roll i bostadsbyggande och planeringen av tätorter.

Spårvagnen till Lidingö fraktades på färjan och passagerarna kunde sitta kvar i vagnen.

20-talsklassicismen

I filmen nedan berättar bebyggelsesantikvarie Eva Larsson om arkitekturen i Bygge och Bo-området. Hur ska vi se på 20-talsklassicismen idag? Var den en tillbakablickande motrörelse eller ett förstadium till modernismen?