Kusinerna (Österåker)

Kusinerna (Österåker)

Konstnär: Monika Gora

Tillkomstår: 2013

Material: Glasfiberarmerad plast


Kommun: Österåker

Besöksmålstyp: Konst som lyser, Offentlig konst

Adress: Lillbroängen, Åkers kanal

Närmaste SL-hållplats: Åkersberga

Tre brandgula figurer med mjuka former, alla är olika på en rundel av konstgräs.

©Monika Gora/ Bildupphovsrätt 2020. Foto: Rebecka Walan.

Med sina mjuka former och låga höjd lockar de tre skulpturerna till lek och rörelse. Varje skulptur har sin egen form – och egenhet. En av dem pekar lite mer uppåt, en är mera slät med svagt böjda former och den tredje är något mittemellan. Här kan du fantisera om vilka egenskaper de skulle kunna ha. Kanske någon är mera dominerande, någon blyg, kanske någon är mera kavat medan någon är allvarlig.

Tre figurer med mjuka former, alla är olika.
Kusinerna. ©Monika Gora/ Bildupphovsrätt 2020. Foto: Rebecka Walan.

Bakgrund

Det gemensamma för de tre skulpturerna är att de alla har samma färg, och liknande former. Vi ser att de hör ihop. Titeln Kusinerna kommer sig av att Monika Gora tidigare gjort en liknande skulpturgrupp som hon kallade Familjen och som finns på Malmö sjukhus. Där hängde skulpturerna från taket. Hon tänkte att de båda konstverken var släkt med varandra och då kunde dessa vara kusiner. Kusinerna finns också i Lidingö och i Höganäs kommun. Formerna har funnits länge i hennes repertoar. Det började med att hon arbetade med en skola och tog fram de bubbliga formerna. Då var de mera djurlika än nu, menar hon själv.

Här i Åkersberga tillsatte man ett ungdomsråd med ungdomar som var med och beslutade om konstverket på platsen. Kusinerna fungerar också som ljusskulpturer. På kvällen lyser de upp platsen med ett orange sken.

Stenläggningen bildar en yttre ram och konstgräset blir till bakgrund. Man skulle faktiskt kunna se det här som en tavla. Ram, bakgrund och motiv. Vad tycker du att skulpturerna liknar? Vad får du för associationer?

Läs även om konstverket Kusinerna på Lidingö

Om konsten i Österåker

Den offentliga konsten i Österåker är en skiftande konstsamling. Här finns fontäner och lekande barn av brons. En del konst finns i centrum och en del finns utmed kanalen i Åkersberga. Flera konstverk anspelar på att Österåker är en skärgårdskommun med närhet till vatten. Gå en konstrunda och upptäck den offentliga konsten, en skatt som finns mitt i bland oss.