Kusinerna (Lidingö)

Kusinerna (Lidingö)

Konstnär: Monika Gora

Tillkomstår: 2012

Material: Glasfiberarmerad plast


Kommun: Lidingö

Besöksmålstyp: Konst som lyser, Offentlig konst

Adress: Rolands plats

Närmaste SL-hållplats: Hersbyholm

En röd abstrakt skulptur av en figur med rundade former. Står på en rundel av gatsten. Grönska bakom.

Kusiner. ©Monika Gora/ Bildupphovsrätt 2020. Foto: Anneli Mannberg.

Kusinerna är en ljusskulptur som lyser när det är mörkt. Namnet kommer sig av att Monika Gora tidigare gjort en liknande skulpturgrupp som hon kallade “Familjen” på Malmö sjukhus. Där hängde skulpturerna från taket. Hon tänkte att konstverken var släkt med varandra och då kunde dessa vara kusiner. 

Formerna har funnits länge i hennes repertoar. Det började med att hon arbetade med en skola och tog fram de bubbliga skulpturerna. Då var de mera djurlika än nu, menar hon själv. Kusinerna finns också i Österåker och i Höganäs kommun. Här på Lidingö lyser skulpturen varmt röd om kvällen. Den är sittvänlig och tål att lekas på.

En röd abstrakt skulptur av en figur med rundade former. Står på en rundel av gatsten. Grönska bakom.
Kusinerna. ©Monika Gora/ Bildupphovsrätt 2020. Foto: Anneli Mannberg.

Om konsten på Lidingö

Det finns flera offentliga konstverk i Lidingö stad. Det finns en konstnärlig förankring genom Millesgårdens konstskatt som också avspeglas i det offentliga rummet. Många av konstverken har tillkommit under senare år, både av Milles och andra konstnärer. Ett antal konstverk är också donerade. Flera av konstnärerna har varit eller är bosatta i kommunen. 

Här finns konstverk som knyter an till historien och även till historiska personer som haft koppling hit, som till exempel Raoul Wallenberg, men också verk som kan ge upphov till mer fria associationer och reflektioner.  Du kan gå en konstrunda, se flera eller bara några verk åt gången. Den offentliga konsten hittar du både i centrum, utmed vattnet och på andra platser på ön.