Körverk

Körverk

Konstnär: Thomas Qvarsebo

Tillkomstår: 1994

Material: Corténstål


Kommun: Järfälla

Besöksmålstyp: Musik, Offentlig konst

Adress: Allmogeplatsen 9

Närmaste SL-hållplats: Jakobsbergs station

Skulptur med fem figurer i rostig färg som står i en trappa utomhus.

©Thomas Qvarsebo/ Bildupphovsrätt 2023. Foto: Rebecka Walan.

Fem personer står och sjunger på trappan i Jakobsberg. Skulpturen av corténstål hittar du mellan de båda centrumbyggnaderna i Jakobsberg. Tre korta personer står framför två långsmala och högväxta personer. Utformningen leder tanken till tre kvinnor och två män. Varje figur har en veckning på mitten. Förklaringen är att Thomas Qvarsebo alltid börjar med att vika sina modeller av papp, och här är detta väl synligt.

Skulptur med fem figurer i rostig färg som står i en trappa utomhus.
©Thomas Qvarsebo/ Bildupphovsrätt 2023. Foto: Rebecka Walan.

Vi kan se att körmedlemmarna har fotsida klädsel, och även att de har en rak hållning. Den som har sett människor sjunga vet att hållningen är karakteristisk och en förutsättning för att sång och toner ska flöda så lätt som möjligt. Att de sjunger förstår vi också tack nothäftena som är utvikta framför personerna.

Bakgrund

Thomas Qvarsebo har utfört flera skulpturer med körer i det offentliga rummet. Den första var en bronsskulptur i Östersund som är mer föreställande än skulpturen här i Järfälla. Där står tre kvinnor klädda i klänningar längst fram, och två män i kavaj bakom, alltså precis som kören i Järfälla är uppbyggd, även om personernas könstillhörighet inte är lika tydliga i Jakobsberg.

Den första skulpturen av en kör som Qvarsebo gjorde i corténstål är konstverket här i Jakobsberg. För Halmstad gjorde han senare en replik, alltså en exakt likadan skulptur.

Sången

Men vad sjunger kören? Konstnären Thomas Qvarsebo ger oss en ledtråd:

”Inspirationen kommer från Messias som varje jul framförs i Stockholm.”

Det är alltså Händels kända oratorium som de sjunger här på trappan i Jakobsberg. Det som börjar med ”Halleluja”. Oratoriet uruppfördes 1742 för solister, kör, orgel och cembalo i Dublin. Verket är tre timmar långt och var från början avsett för påsken, men kom senare att främst förknippas med juletid.

Det finns flera inspelningar av oratoriet som du kan hitta på Youtube. Varför inte pröva att lyssna på en del av verket i mobilen när du står framför skulpturen?

Intervjufrågor ställdes till Thomas Qvarsebo av Rebecka Walan via e-post om konstverket våren 2023.