WordPress databasfel: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '7' WHERE `option_name` = 'WFB_DB'

WordPress databasfel: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '8' WHERE `option_name` = 'WFB_DB'

Källan - Stockholms läns museum

Källan

Källan

Konstnär: Mette Wihlborg

Tillkomstår: 1995

Material: Sten och vatten


Kommun: Järfälla

Besöksmålstyp: Fontäner, Offentlig konst

Närmaste SL-hållplats: Jakobsbergs station

En hög med stenar ligger i en fyrkantig vattenfylld bassäng. Framför bassängen är två stora stenar.

Källan. ©Mette Wihlborg/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Rebecka Walan.

Källan är en vattenfylld bassäng med en fontän och stenformationer. Här fanns från början en annan fontän men problemet då var att vattnet sprutade för högt och stänkte runt vattnet över torget. Mette Wihlborgs uppdrag bestod i att modifiera det befintliga vattenspelet.

En hög med stenar ligger i en fyrkantig vattenfylld bassäng. Framför bassängen är två stora stenar.
Källan. ©Mette Wihlborg/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Rebecka Walan.

Hon berättar om tankarna bakom:

“För att lösa upp formen och låta Källan bli en del av torget placerade jag stenblock både i dammen och utanför. Stenarna letade jag fram på ett sandtag i kommunen, men den runda stenen som döljer vattnets utlopp hittade jag på Åland.”

Mette Wihlborg

Hon berättar också att hon var fascinerad av häxkittlar, det vill säga stenar som inlandsisen fört med sig och som med vattnets kraft snurrade runt i berget och skapade hålrum. I fontänen kommer vattnet istället underifrån mot stenen. Kanhända att vattnet till slut lyckas göra ett hål i stenen? Placeringen av stenarna i bassängen är inspirerad av forna tiders döser, alltså gravrum med mindre stenar i botten och en stor ovanpå.

Nu porlar vattnet rogivande från fontänen. Med lite fantasi liknar stenarna i fontänen en sköldpadda. På bassängens botten simmar fiskar, kan man tro, men fiskarna är i själva verket gjutna i bottnen. De är så skickligt gjorda att man på lite håll lätt tror att de är verkliga. Konstnären berättar att de är gjutna separat och sedan ingjutna i bottnen som består av terrazzo. Källan med vattnets porlande är en rogivande plats att slå sig ner vid för en stunds kontemplation.

WordPress databasfel: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1721132079' WHERE `option_name` = '_transient_timeout_2__2951165530'