Järfälla bygd och natur

Järfälla bygd och natur

Konstnär: Lennart Andersson

Tillkomstår: 1993

Material: Brons


Kommun: Järfälla

Besöksmålstyp: Natur, Offentlig konst

Närmaste SL-hållplats: Jakobsbergs station

En modell i brons med figurer och hus på en sockel utomhus.

Järfälla bygd och natur. ©Lennart Andersson/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Rebecka Walan.

Konstverket är en modell av Järfälla. Det är också en taktil karta över Järfällas historia och den natur som finns i kommunen. Den är utförd i brons och och överensstämmer skalenligt med verkligheten. Här får du en fyndig introduktion till kommunen. Eftersom verket är taktilt kan du känna på figurerna som finns i landskapet. Den breda delen av verket är kommunens södra del och den smala delen den norra. Mälaren är inte utmärkt men löper längs med modellens västra sida.

En modell i brons med figurer och hus på en sockel utomhus.
Järfälla bygd och natur. ©Lennart Andersson/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Rebecka Walan.

Kartans figurer

På modellen finns nio figurer som är kännetecken för kommunen. I mitten på en hög sockel är Jakobsbergs centrum utmärkt med de karakteristiska höghusen. Öster om centrum hittar du en sockel med ett flygplan som symboliserar Barkarby flygplats. Konstnären var här inspirerad av flygplansmodellen J29 som också kallad för Flygande tunnan.

Järfälla kommun är rik på fornminnen och runstenar. Längst söderut på modellen, i Skälbyområdet, finns en runsten som symboliserar traktens forntida historia. Mot väster, längs med Mälaren, finns Görvälns naturreservat och konstnären, som är ornitolog i botten, har här placerat två korpar med sina karakteristiska näbbar. En bit i från de båda fåglarna finns ett träd med en stor krona och. På den platsen finns ett område med flera skyddade gamla ekar.

I kommunens norra del på den västra sidan finner vi ett gammalt fabriksområde och det är Bolinders fabrik som under många år tillverkat allt från spisar till gjutjärnsmöbler.

På 1990-talet siktades varg i Järfälla och den finner vi längst i norr på modellen. Vargen blev dessvärre överkörd och det hände samma år som konstverket invigdes.

Lite längre söderut finns ett får som också är en del i kommunens vapen.

Den sista figuren på modellen är en fågel och den finns vid Säbysjön, och mycket riktigt är det en sjöfågel, en svarthakedopping.

Träd och gårdar är strödda över landskapet och även Järfälla kyrka är utmärkt. Konstverket ger inte bara en introduktion till kommunens natur och historia. Det lockar också till vidare upptäcksfärd och strövtåg i Järfälla.