Besöksmål: Järfälla bygd och natur

Kommun: Järfälla

Konstnär: Lennart Andersson
Tillkomstår: 1993

Konstverket är en taktil modell av Järfälla. Det är också en berättande karta över Järfällas historia och den natur som finns i kommunen. Den är utförd i brons och topografiskt och skalenligt överensstämmer verket med verkligheten. Här får betraktaren en fyndigt gjord information och introduktion till kommunen. Modellen är taktil och uppmanar betraktaren att känna på figurerna som finns i landskapet. Den bredaste delen är den södra delen av kommunen och den smala delen är norrut. Mälaren är inte utmärkt men löper längs med kommunens eller modellens västra del.

På modellen finns nio figurer som på olika sätt är signifikativa för kommunen. I mitten på en förhållandevis hög sockel är Jakobsbergs centrum utmärkt med de karakteristiska höghusen. Öster om centrum finns en sockel med ett flygplan som symboliserar Barkarby flygplats. Konstnären har inspirerats av flygplansmodellen J29 som också kallas för Flygande tunnan.

Järfälla kommun är rik på fornminnen och runstenar. Längst söderut på modellen, i Skälbyområdet, finns en runsten som symboliserar traktens forntida historia. Mot väster, längs med Mälaren, finns Görvälns naturreservat och konstnären, som är ornitolog i botten, har här placerat två korpar med sina karakteristiska näbbar. En bit bort från de båda fåglarna finns ett träd med en stor krona. På platsen finns ett område med flera skyddade gamla ekar.

©Lennart Andersson/Bildupphovsrätt i Sverige 2012  Foto: Rebecka Walan

I kommunens norra del på den västra sidan finner vi ett gammalt fabriksområde och det är Bolinders fabrik som under många år tillverkat allt från spisar till gjutjärnsmöbler.

På 1990-talet siktades varg i Järfälla och den finner vi längst i norr på modellen. Vargen blev dessvärre överkörd och det hände samma år som konstverket invigdes.

Lite längre söderut finns ett får som också är en del i kommunens vapen.

Den sista figuren på modellen är en fågel och den finns vid Säbysjön, och mycket riktigt är det en sjöfågel, en svarthakedopping.

Träd och gårdar är strödda över landskapet och även Järfälla kyrka är utmärkt. Konstverket ger inte bara en introduktion till kommunens natur och historia. Det lockar också till vidare upptäcksfärd och strövtåg i Järfälla.

Konstnär: Andersson, Lennart
Tillkomstår: 1993

Närmaste SL-hållplats: Jakobsbergs station

close-icon