Till innehållet

Besöksmål: Forn- och naturstigen vid Täby prästgård

Kommun: Täby

Genom Täby prästgårds hagmarker går en vandringsled förbi lämningar av mänsklig verksamhet från bronsåldern fram till våra dagar.

Forn-och naturstigen vid Täby prästgård och Skogberga är tre kilometer lång. Den utgår från Täby kyrkby och fortsätter förbi byskolan och ett vikingatida gravfält innan den korsar Prästgårdsvägen. De vanligaste gravformerna under vikingatid var högar och stensättningar. När Prästgårdsvägen breddades undersöktes tio sådana gravar och där påträffades föremål som glaspärlor, kammar och smycken.

Bland resterna efter en fruktträdgård från 1900-talet kan du se spår efter betydligt äldre odlingar. Terrasskanter visar var bönderna hade sina fält under äldre järnålder (500 f. Kr – 550 e. Kr). De långa stenraderna är gärdesgårdar som hindrade boskapen från att trampa in i på åkrarna. Ännu äldre är ett röse från bronsåldern (1800-500 f. Kr) och ytterligare ett tiotal gravar från samma tid. Gravar från bronsåldern ligger som dessa ofta väl synliga på höjder. När du gått hela leden är du tillbaka vid festplatsen från 1920-talet.

Närmaste SL-hållplats: Täby kyrka

close-icon