Forn- och naturstigen vid Täby prästgård

Forn- och naturstigen vid Täby prästgård


Kommun: Täby

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap, Fornlämning, Kulturspår

Närmaste SL-hållplats: Täby kyrka

Vy över högt gräs, ett par träd och stenar.

Prästgårdsmarken. Foto: Anna Ulfstrand.

Genom Täby prästgårds hagmarker går en vandringsled förbi lämningar av mänsklig verksamhet från bronsåldern fram till våra dagar.

Vandra över gravfälten

Forn-och naturstigen vid Täby prästgård och Skogberga är tre kilometer lång. Den utgår från Täby kyrkby och fortsätter förbi byskolan och ett vikingatida gravfält innan den korsar Prästgårdsvägen. De vanligaste gravformerna under vikingatid var högar och stensättningar. När Prästgårdsvägen breddades undersöktes tio sådana gravar och där påträffades föremål som glaspärlor, kammar och smycken.

Spår av järnålderns jordbruk

Bland resterna efter en fruktträdgård från 1900-talet kan du se spår efter betydligt äldre odlingar. Terrasskanter visar var bönderna hade sina fält under äldre järnålder (500 f. Kr – 550 e. Kr). De långa stenraderna är gärdesgårdar som hindrade boskapen från att trampa in i på åkrarna. Ännu äldre är ett röse från bronsåldern (1800 – 500 f. Kr) och ytterligare ett tiotal gravar från samma tid. Gravar från bronsåldern ligger som dessa ofta väl synliga på höjder. När du gått hela leden är du tillbaka vid festplatsen från 1920-talet.

Läs mer

I appen Upptäck Historien finns en digital guide till forn- och naturstigen. Du kan ladda ner appen till din mobila enhet eller se innehållet här: Forn- och naturstigen (upptackhistorien.onspotstory.com)

Forn-och naturrstigen vid Täby prästgård.
1. Informationstavla
2. Prästgårdsskolan
3. Gravfältet från vikingatiden
4. Fägata
5. Odlingsterass
6. Täby prästgård
7. Stensträngar
8. Gravfältet från den äldre järnåldern
9. Rester efter en åker från äldre järnåldern,
10. Resterna av en gammal jordkällare vid ett torp
11. Gravröse från bronsåldern
12. Husterrasser från järnåldern
13. Hagmark
14. Gravfält
15. Gravfält från äldre järnåldern
16. Gravar från bronsåldern
17. Festplatsen i Prästgårdshagen