Färgrum och gränslinjer

Färgrum och gränslinjer

Konstnär: Gert Marcus

Tillkomstår: 1997


Kommun: Huddinge

Besöksmålstyp: Offentlig konst

Adress: Huddinge sjukhus entré

Närmaste SL-hållplats: Huddinge sjukhus

Böjd figur målad i rött och grönt som står på ett ljust golv inomhus.

Färgrum och gränslinjer. ©Gert Marcus/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Mattias Ek.

Verket har formen av en spiral där färgerna på utsidan och insidan mjukt övergår i varandra. Grönt blir gult som övergår i orange till rött. Skulpturen inbjuder till rörelse, när du går runt verket förstärks upplevelsen av övergången mellan färgerna.

Böjda figurer som omfamnar.
Färgrum och gränslinjer. ©Gert Marcus/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Mattias Ek.

Du kan också gå in i spiralen och se färgerna som finns på insidan. Från en vinkel, just i spiralens öppning, kan du samtidigt se färgerna inuti och utanpå. “Färgrum och gränslinjer” är egentligen ingen skulptur. Gert Marcus utgick från måleri och gav det sedan en form som bäst samspelade med färgen. Man kan säga att färgen var vägledande för hur formen skulle bli.

Tvärtom var det med höghusen utanför. När Västra Flemingsberg byggdes som en del i miljonprogrammet 1965-1974 kopplades Gert Marcus in för att ge husfasadernas färg. Arkitekten var Hans Matell och när Gert Marcus skulle ta fram ett förslag till färgkomposition var redan husens placering, höjd och volym bestämd.

Han utgick från några komponenter i arbetet med fasaderna. Naturen runtomkring, tallarnas gröna färg och solljuset blev grunderna för färgsättningen. Han tog fram femton olika kulörer som spände från rött till gult och från grönt till blått. Fasaderna mot norr fick en gråvit yta eftersom de mer eller mindre skulle ses i motljus. Han tog också hänsyn till husfärgernas inbördes verkan. Husen i Flemingsberg är i motsats till flera av miljonprogrammens område en färgstark och ovanlig bebyggelse.

Precis som verket i Huddinge sjukhus entré, spelar färgerna mot varandra när man rör sig ibland husen.

Mer om Färggestaltning av husfasader

Om konsten i Huddinge

I Huddinge finns flera områden med konst. Du hittar offentliga verk i Vårby, Vårby gård, Flemingsberg och Huddinge centrum. I Huddinge och Flemingsberg finns flera konstverk, här kan du gå en konstrunda och upptäcka verk med olika form och uttryck. Konstverken i Huddinge är inköpta och placerade under olika tider i kommunens historia.