En kyss i himlen. A kiss to build a dream on

En kyss i himlen. A kiss to build a dream on

Konstnär: Eva Marklund

Tillkomstår: 2018

Material: Stålvajer


Kommun: Österåker

Besöksmålstyp: Människor, Offentlig konst

Adress: Åkers kanal

Närmaste SL-hållplats: Åkersberga

Uppspända linor där mittenpartiet har förtätats så att en bild av två ansikten framträder och de möts i en kyss. Utomhus. Buskage, gräs och himmel.

©Eva Marklund/ Bildupphovsrätt 2020. Foto: Patrik Gosenius.

En kyss framträder högt uppe i luften. Det kan dröja ett tag innan du ser den, men rätt vad det är upptäcker du två människor i profil som kysser varandra.

Uppspända linor där mittenpartiet har förtätats så att en bild av två ansikten framträder och de möts i en kyss. Utomhus. Buskage, gräs och himmel.
En kyss i himlen. A kiss to build a dream on. ©Eva Marklund/ Bildupphovsrätt 2020. Fotograf: Rebecka Walan.

Bakgrund

Första gången som Eva Marklund ställde ut ett verk på temat Kyss var på Borås skulpturbiennal 2012. Sedan dess har hon gjort flera variationer på temat. Till exempel finns det ett liknande verk i Järfälla.

Verket består av flera horisontala stålvajrar. Tack vare att dessa är förtätade på vissa ställen så uppstår en bild. Vajrarna är uppspända mellan två höga pålar, och anordningen påminner lite om hur ett badmintonnät är konstruerat, fast med den skillnaden att konstverket är cirka tre meter högt.

Utforska verket

Du kan utforska verket genom att se det från två håll. Om du vänder blicken mot kanalen blir träden en del av konstverkets bakgrund, men om du ser åt andra hållet så blir himmelen fond. Konstverket förändras med vädret. Om himlen är blå ser det ut på ett sätt, och om det är molnigt, som här på bilden, blir det på ett annat vis. För den fantasifulla kan molnen fylla ut de svarta konturerna och bilda ansikten.

Stanna till när du går förbi och upptäck de båda ansiktena i profil. Konstverket som visar sig blir till en öm bild av kärleken. Högt upp mot himlen

I Österåkers kommun pågår en förnyelse av området kring Åkers kanal. Tanken är att skapa “Stadspark Åkers kanal” med ett sammanhängande gångstråk. Ett nytt konstverk per år ska bli till och på så sätt växer ett utomhusgalleri fram. Konsten ska representera olika tidsepoker, stilar och material. Tanken är att förena natur och kultur.

Läs även om En kyss i himlen. A kiss to build a dream on (Järfälla)

Om konsten i Österåker

Den offentliga konsten i Österåker är en skiftande konstsamling. Här finns fontäner och lekande barn av brons. En del konst finns i centrum och en del finns utmed kanalen i Åkersberga. Flera konstverk anspelar på att Österåker är en skärgårdskommun med närhet till vatten. Gå en konstrunda och upptäck den offentliga konsten, en skatt som finns mitt i bland oss.