Eva Marklund

Eva Marklund

1971

Konstverk: En kyss i himlen. A kiss to build a dream on, Kyss

Uppspända linor där mittenpartiet har förtätats så att en bild av två ansikten framträder och de möts i en kyss. Utomhus. Buskage, gräs och himmel.

Kyss ©Eva Marklund/ Bildupphovsrätt 2020. Foto: Rebecka Walan

Eva Marklund arbetar med flera olika tekniker och uttrycksformer. Hon utbildade sig vid vid Konstfack 1992-1994 och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1994-1999. Hon är verksam som konstnär i Stockholm men har utfört flera offentliga konstverk på andra platser i Sverige. Konst handlar ju på ett sätt om att synliggöra inre bilder, men Eva Marklund har tagit det ett steg längre.

Hennes konst medvetandegör också för betraktaren förmågan att föreställa sig bilder. Inte sällan är betraktarens position avhängig upplevelsen av verket. Streck eller håltagning i järnplåt, stålvajrar som först ser ut som slumpartade linjer eller hål tills de för betraktarens ögon plötsligt antar formen av en hand, kyss eller ett ansikte. På så sätt blir själva upplevelsen, perceptionen, en del av konstverket med seendet i fokus.

Offentliga arbeten i urval

  • Farkost, Centrum för flexibelt lärande, Söderhamn, 2002
  • Synergi, Kvarntorp, Kumla, 2008