Chaos Carolinensis

Chaos Carolinensis

Konstnär: Eric Matteoni

Tillkomstår: 2003


Kommun: Botkyrka

Besöksmålstyp: Offentlig konst

Adress: Himmerfjärdsverket

Närmaste SL-hållplats: Häradsgränsen

Abstrakt grönaktig skulptur som det rinner vatten ur ner i en damm med stenar. Skulpturen står på en sten med grönskande skog runtom.

Chaos Carolinensis. ©Eric Matteoni/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Elisabeth Boogh.

Skulpturen är placerad på en liten bergknalle vid Himmerfjärdsverket, där avloppsvatten renas. Reningsverket tar hand om avloppsvattnet från hela södra delen av Stockholms län. Innan Eric Matteoni kom fram till vilken utsmyckning han ville göra ägnade han lång tid åt research. Han berättar själv:

“En väsentlig del av vattenreningen görs biologiskt. Man tillsätter bakterier som äter det organiska materialet i vattnet, det som gör vattnet smutsigt.”

Eric Matteoni
Skulpturen Chaos Carolinensis som är placerad på en sten.
Chaos Carolinensis. ©Eric Matteoni/ Bildupphovsrätt 2012. Fotograf: Elisabeth Boogh.

På reningsverkets laboratorium studerade han mikroorganismer, speciellt framavlade för att ta hand om organiska material i vattnet. Den mikroorganism som till sist fick stå som förlaga till skulpturen heter Chaos Carolinensis. Den påminner lite om miljösvanen, vilket passar bra till ett reningsverk. Den patinerade bronsskulpturen har idag en passande ärggrön färg och genom att den är monterad en bit ovanför markytan ger den intryck av att sväva lite i luften.