Till innehållet

Sälhjärta

När inlandsisen smälte undan kom jagande och fiskande människor efter. Bland dessa tänker vi oss att det fanns en tonåring som ställdes inför sitt mandomsprov, att döda sin första säl.

När inlandsisen drog sig bort från Mellansverige hade den pressat ner jordskorpan kraftigt. Så småningom stack enstaka bergklackar upp ur det isiga hav som smältvattnet bildade. Du kan jämföra med hur det ser ut i Stockholms ytterskärgård i dag. De högst belägna delarna av länet finns på Södertörn och det är också där som spåren efter de första människorna hittats. Det handlar om skrapor och andra enkla verktyg av kvarts, ett material som ofta finns naturligt i ådror i berget nära fyndplatserna.

Tillfälliga läger

Fyndplatserna tycks inte ha varit några bosättningar över längre tid. Snarare har de varit tillfälliga läger. Vissa kanske bara har använts en gång. Säkert har de legat nära den dåtida stranden och därför ger höjden över havet en möjlighet till en ungefärlig datering av dem. De högst belägna fyndplatserna i Hanveden finns på drygt 80 meter över havet. Det motsvarar den nivå som stranden låg på för omkring 9000 år sedan.

Kom i kanoter?

Den äldre stenålderns jägare var inte bofasta utan följde bytesdjurens säsongsmässiga vandringar. De människor vilkas spår har hittats på Södertörn hade färdats långa sträckor för att komma dit. Dåtidens fastland låg tiotals mil bort i nuvarande Närke. De måste ha kommit i båt, men hur båtarna såg ut vet vi ingenting om. Kanske liknade de eskimåernas eller andra sentida polarfolks kanoter. På vintern kan de också ha kommit över isen.

För att försöka förstå stenåldersmänniskorna måste forskarna använda sig av de kunskaper som finns om människor som i modern tid levt under liknande villkor. Där finns animism, som är föreställningen om att allting, både levande och dött, är besjälat och existerar i ett samspel med människan. En annan föreställning som haft stor spridning är totemism. Familjer eller släktgrupper tänker sig ha en speciell relation till ett totem. Både djurarter, växter, himlafenomen och annat kan fungera som totem.

Prov för vuxenlivet

Övergångsriter är något som finns i de flesta samhällen. Människans liv går genom olika faser. Övergången från barndom till vuxenliv är ett exempel. Dessa faser markeras ofta med prov, ceremonier och festligheter. Kanske skulle den äldre stenålderns tonåringar döda sin första säl för att bli upptagna som fullvärdiga medlemmar i gruppen av jägare? Det är den uppgift som Sälhjärta tänks bli ställd inför.

close-icon