Till innehållet

Besöksmål: Runriket

Kommun: Täby

Stockholmregionen är världens runstenstätaste bygd. I Runriket i Vallentuna och Täby kan du på egen hand utforska runstenarnas historia.

Runriket består av totalt nio platser som alla ligger runt Vallentunasjön. Porten till Runriket finns vid Jarlabankes bro strax norr om Täby kyrka. Där är den vikingatida vägbanken Jarlabankes bro återskapad och där finns ett informationscenter med en utomhusutställning och en upplevelsepark. Med Jarlabankes bro som startpunkt kan du ta dig runt sjön till fots, på cykel, med bil eller buss. På alla de nio platserna runt sjön finns informationstavlor och mobilguider om platsens historia och mer information kring runor och runstenar. Parkeringsplatser finns anlagda. Vill du inte ta med din egen picknickkorg kan du också äta eller fika på någon av serveringarna som finns runt sjön.

Vill du titta på bilder av runristningarna så kan du söka i vår bildbank: sök bilder

Guide till Runriket

Boken ”Guide till Runriket” (2012) är skriven av erfarna arkeologer och ger dig möjlighet att själv ge dig ut och upptäcka Runriket och de spännande historiska platserna runt Vallentunasjön. Boken innehåller både guider till de olika besöksmålen och texter om runstenarna och deras tid. Här berättas om liv och död i Mälarområdet för 1000 år sedan, om långväga resor, släktallianser och storslagna maktanspråk. Boken finns att köpa i butiken på Stockholms läns museum och hos Täby och Vallentuna kommuner.

Samarbete

Projektet Runriket är ett samarbete mellan Täby och Vallentuna kommuner samt Stockholms läns museum. Täby hembygdsförening och Länsstyrelsens kulturmiljöenhet stöder också projektet. Mer information finns på Täby kommuns hemsida om Runriket.

Runriketguider

Vill du ha en guidad tur i Runriket? Då ska du kontakta någon av de behöriga Runriket-guiderna. Länk till sidan

Närmaste SL-hållplats: Jarlabankes bro

close-icon