Besöksmål: Nattfåglar

Kommun: Ekerö

Ett konstverk som syns på håll.

På långt håll upptäcker du konstverket. Tre blågröna, smala, långa figurer sticker upp ur en rondell. När du kommer närmare ser du att materialet är mosaik och att färgerna skiftar från blått till grönt i olika fält. Figurerna är inte raka utan snirklar sig uppåt som växter som söker sig mot ljuset. De är breda i basen och smalnar av uppåt. I toppen är alla ljusblå. Färgerna påminner om havets olika nyanser och att de skiftar färg ger en känsla av havets olika djup men också av växling mellan värme och kyla. Den mörka blå färgen ger en känsla av kallt vatten som isar medan det turkosa leder tankarna till Medelhavets varma vatten.

©Elisabeth Sivard/Bildupphovsrätt i Sverige 2017 Foto Jenny Bergensten

Pelarna är ca 4,5 meter höga och består i grunden av betong som sedan klätts med mosaik. Uppdraget var att ta till vara platsens öppna läge och skapa ett konstverk som syns på håll för trafikanter som färdas på vägen. Konstverket skulle ha karaktären av ett landmärke och utformas på höjden just så att det blev ett blickfång för betraktaren. Att Ekerö kommun omges av vatten var konstnärens främsta inspirationskälla och hon tänkte på vattenvirvlar och fåglars flykt. Om du står nära pelarna upptäcker du en liten svartmålad anka. Det är dock inte konstnären som har skapat den, men enligt henne får den gärna vara kvar.

Konstnär: Sivard, Elisabeth
Tillkomstår: 2008

Närmaste SL-hållplats: Ekvägen

close-icon